ZS/Testy/Test 12: História revízií

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 18:35, 11. december 2012Andrej (Diskusia | príspevky). . (6 890 bajtov) (+6 890). . (Vytvorená stránka „{{Nadpis|Záverečný test v zimnom semestri 2012/2013}} <ol><li value="1">Grafický robot kreslí rekurzívnu krivku a ako výsledok tejto rekurzívnej funkcie počí...“)