ZS/Testy/Test 06: História revízií

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 23:19, 29. november 2012Andrej (Diskusia | príspevky). . (7 115 bajtov) (+7 115). . (Vytvorená stránka „{{Nadpis|Záverečný test v zimnom semestri 2006/2007}} <ol><li value="1">Máme definované dve pomocné množinové funkcie:</li></ol> {{Prog}} type TMnoz = set ...“)