ZS/Testy/Tab 12

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výsledky testu z programovania - zima 2012-2013Meno   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Súčet
Achbergerová Katarína 2ai 4 1.1 1 0 0.9 0 0 1.3 1.3 1.8 11.4
Al-Attas Mohamed 1ai 0 0.4 0 2 0 0 0 0.3 0 0.3 3
Almási Zoltán 2ai 0 0 1 0 0 0 0 0.3 0 0.3 1.6
Baláži Tomáš 2ai 3 0 0 0 0 0 0 1 0.7 0.3 5
Baricza Norbert 2ai 1 0 0 1 0 0 0 0 0.3 0.3 2.6
Behúl Šimon 1ai 2 0 0 0 0 0 2 0.2 0 0 4.2
Belica Martin 1ai 2.5 1.4 3 1.5 0 0.6 0.8 1 1.3 0.9 13
Benčko Dominik 1ai 4 0 0 1.5 0 1.2 0 1.3 1.3 1.2 10.5
Bobák Martin 1ai 0 2.8 3 2.5 3.5 1.2 4 0.5 2.4 0.6 20.5
Bohumel Branislav 1ai 0 1.8 1 0 1.8 0 0 1 0.4 0.9 6.9
Brojo Roman 1ai 0 2.8 4 0 2.7 0 1.6 0 0.8 2 13.9
Bucha Samuel 1ai 1 0.4 4 0 0.9 0 0 1.5 0 1.5 9.3
Burcl Marek 1ai 5 0 0 1 0.9 0 0 1 1.2 0 9.1
Cisárik Michal 2ai 0 0 2 0 0 0 0 0 0.4 0.9 3.3
Dobiáš Dávid 1ai 1 1.8 1 0.5 0.9 0.6 0 0.8 0.9 1.5 9
Dobiáš Dominik 1ai 1 0.2 2 0 1.8 0.6 0.4 0.3 1.5 0.9 8.7
Doležílková Natália 1ai 0 0 0 1.5 1.8 0.6 0.4 0 0 0 4.3
Dúc Jozef 1ai 3 2.1 0 1.5 2.7 0 0.4 1 2.2 0.9 13.8
Ďurisová Natália 1ai 0 0 0 0 1.8 0 0.4 1 0.7 0 3.9
Fekiačová Patrícia 1ai 1 0 0 0 0 0 0 0.3 1.8 0.9 4
Floch Peter 2ai                      
Gallik Daniel 1ai 4.5 0.7 3 0.5 0 0.6 0.4 0 0 1.2 10.9
Gerbóc Štefan 1ai 1 0.7 0 0 0 0 2 0 1.5 0.9 6.1
Glatzner Marián 1ai 1 1.4 0 0 0 0 0 0.8 0.8 1.2 5.2
Gregorec Miroslav 1ai 0 0 0 0 0.9 0 0.8 1.3 0 0.9 3.9
Groch Michal 1ai                      
Grund Adam 1ai 0 0 0 0 0.9 0.6 0.8 0.3 0 0.3 2.9
Gubik Peter 1ai 2 0 0 0 0 0 0.4 0.8 0 0.6 3.8
Hanzlík Roman 1ai 0 0.6 4 0 0.9 0 1.6 0.5 0.3 0.9 8.8
Harušínec Anton 1ai 0 0 0 0 0.9 0 0.4 0.3 0.9 0.3 2.8
Hervay Ákos 1ai 0 0.2 0 0 0 0 0 0.5 0.8 0.3 1.8
Hoľa Michal 1ai 4 0.7 0 2 0 0.6 0 0 1 0.6 8.9
Hoľuka Michal 1ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hornáčková Barbora 1ai 4 2.8 0 2 1.8 1.2 1.6 1.3 2 2 18.7
Hudec Matej 1ai 3 0 2 1.5 1.8 0.6 0 1 1.3 0.3 11.5
Chlup Jakub 1ai 0 1.1 0 0 2.7 0.6 1.2 0.5 1 1.5 8.6
Chovanec Jozef 1ai 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1.2 0.9 3.3
Chovanová Michaela 1ai 0.5 0.9 0 0 0.9 0 0 0.8 0.2 0.3 3.6
Íro Branislav 1ai 0 0.4 1 0 0 0 0 0.2 0.8 0.3 2.7
Ivan Róbert 1ai 1 0.2 0 0.5 0 0.6 0.4 0 0.8 0.3 3.8
Jamrišková Martina 1ai 2 0 0 0 0 0 0.4 1.3 0.2 0.6 4.5
Jančovič Matúš 1ai 3 0 0 0 1.8 0 1.2 0.5 0.7 0.3 7.5
Jankovič Erik 1ai 1 0.2 3 1.5 1.8 0 0 0.8 1.2 1.2 10.7
Janočko Michal 1ai 1 1.1 0 2.5 0.9 0.6 0.4 1 0.2 2 9.7
Jonis Marián 1ai 0 3.5 1 0 1.8 0.6 2.8 1 2.2 1.5 14.4
Kalman Jakub 1ai 0 0.2 1 0 0 0 0 0.3 0.5 0.3 2.3
Kalužák Matúš 1ai 2 2.8 4 0.5 3.5 0 2.4 1.3 1.9 0.9 19.3
Karlubík Juraj 1ai 5 0 0 0 0 0.6 0.4 1.3 0.8 1.2 9.3
Knechta Dominik 1ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3 0.7
Kopernický Tomáš 1ai 0 0 0 0 0 1.2 0.4 1 1.4 1.2 5.2
Kováč Matúš 1ai 1 0.4 0 0 0 0.6 1.2 0 0.9 0.9 5
Kováč Pavol 1ai 1 3.5 4 2.5 1.8 3.5 2.4 0.3 2.3 2 23.3
Kovan Tomáš 1ai 0 0 1 0 0 0 1.2 0.8 0.5 0.3 3.8
Krajčovicová Veronika 1ai 1 0.2 0 0.5 0.9 0 0 0.8 0 0.3 3.7
Král Filip 2ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3
Kramár Lukáš 1ai 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2
Krampl Werner 1i 4.5 1.4 1 0 0.9 0 0.4 0.3 0 1.2 9.7
Križan Ferdinand 1ai                      
Kužel Marek 2ai 0 0.4 1 2 0.9 0 0 0.8 1 0.3 6.4
Lamoš Rastislav 1ai 1 2.8 0 0 1.8 1.8 0 0 0.7 2 10.1
Lukáč Dominik 1ai 1 0 4 1.5 3.5 3.5 0 1.3 2.4 2 19.2
Macková Stela 1ai 0 0 0 2 0 0 0.4 0.8 0 0 3.2
Martinka Marek 1ai 1 0.2 0 0 0 0 0.4 0.3 0.4 0.3 2.6
Masár Branislav 1ai 3 0 1 1 1.8 0.6 0.4 1.3 1.7 0.3 11.1
Mauritz Henrich 2ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mečiar Martin 1ai 0 1.8 0 1 2.7 1.2 0 1.3 1.5 0 9.5
Mendel Alex 1ai 1 0 1 0 0.9 0 0.8 0.5 0 0.3 4.5
Mesároš Michal 1ai 4.5 0 0 0 0.9 1.2 2.4 0 0 0.9 9.9
Mészáros Marek 1ai 2 0 0 0 0 0 0.4 1.3 0.2 0.3 4.2
Mihál Martin 1ai 1 0 0 0 0.9 0 0.8 0 0.9 0.6 4.2
Minárčiný Ján 1ai 1 1.8 3 1.5 2.7 1.2 2 0.5 0.9 1.2 15.8
Moravec Jakub 2ai 4.5 0 0 0 0 0 0.4 0 1.7 0.9 7.5
Moravec Roman 2ai 0 0 0 0 0.9 3 0 0.8 0.8 0.9 6.4
Mudroch Martin Kamil 1ai 4 0.7 0 0 0 0 0.4 0 0.3 0.3 5.7
Opial Marián 1ai 2 0 1 2 1.8 0.6 0.4 0.5 1.2 1.8 11.3
Palka Martin 1ai 2 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.3 3.3
Pohorencová Veronika 1ai 0 0.4 0 0 0 0 0 0 1 0.3 1.7
Polakovič Luboš 1ai 2 0.4 0 2 0 0 1.6 0.5 0.5 0.3 7.3
Potisk Martin 1ai                      
Prékop Tomáš 1ai 0 0 0 1 0 0 0 0.3 1.3 0.3 2.9
Princ Eduard 1ai 0 1.1 1 0.5 0 0 0.4 0 0 0 3
Ramaj Samuel 1ai 0 0.4 0 0 0 0 0.4 0.5 0 0.6 1.9
Rückschloss Lukáš 1ai 2 3.2 4 0.5 0.9 0 2 1.3 2.2 2 18.1
Sarvaš Robert 1ai 0 0.9 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 1.5 3.8
Sedláček Jakub 1ai 2 1.1 4 0 0.9 0 0 1.5 0.5 0.3 10.3
Sedláček Peter 1ai 0 1.4 1 1.5 0.9 1.2 0.8 0.5 0.2 0 7.5
Siraň Radovan 1ai 1 0 0 1 1.8 0 0 0.8 0.3 0.3 5.2
Sklenčár Viktor 1ai 2 2.8 2 2 1.8 1.8 2.4 1.3 0.9 1.2 18.2
Smolíková Katarína 1ai 4 1.4 0 0.5 0.9 1.2 0 0.8 1.8 1.2 11.8
Sokolová Jana 1m 0 1.1 0 0 0 1.5 3.2 0.8 1.9 0 8.5
Sopko Martin 1ai 1 0.2 1 1.5 0 0 0 0.8 1.5 0.3 6.3
Straka Martin 1ai 3 1.3 2 1.5 0.9 0 0 0.3 1 0.9 10.9
Stuchlík Martin 1ai 1 1.8 4 0 0.9 0.6 0.8 0 1.7 1.8 12.6
Szabóová Anikó 1i 0 0 0 0.5 0 0 0 0.8 0.4 0.6 2.3
Šabík Adam 1ai 4 3.5 0 2 1.8 0.6 2 1.3 1.7 1.5 18.4
Šifra Matej 1ai 2 0 1 0 0 0 0.8 0.8 0.9 0.3 5.8
Šimko Vladimír 1ai 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0.9 1.7
Šišková Patrícia 1ai 2 1.1 0 0 0 0 0.8 0.8 1.4 0.3 6.4
Šiškovič Joachim 1ai 2 1.1 4 0 0.9 0 0 0.8 0.8 0.6 10.2
Šultys Jakub 1ai 4.5 1.4 0 0 1.8 0 0 0.8 0.5 1.8 10.8
Šuník Martin 1ai 5 2.1 4 2 0.9 1.2 4 1.3 2.2 2 24.7
Švolík Martin 1ai 1 1.1 0 1.5 0.9 1.2 0 0 0 0.3 6
Tóthová Gabriela 1ai 0 0 0 0.5 0 0 0.4 1 0.7 0.3 2.9
Trebatický Matúš 1ai 1 0 0 0 0.9 0 0.4 1.3 0 0.9 4.5
Váberer Patrik 1ai 0 0.6 0 1.5 0.9 0.6 0 0 1 1.5 6.1
Vališová Karin 1ai 2 1.4 3 2 1.8 3.5 3.6 1.3 1.2 1.5 21.3
Vavák Dávid 1ai 2 0 1 0.5 1.8 1.2 0 1.3 1.5 0.3 9.6
Vetrík Tomáš 1ai 2 1.8 4 0 0.9 1.2 2 1 1.9 1.5 16.3
Vodila Ján 1ai 1 0 0 2 3.5 3.5 3.2 0.8 2 1.5 17.5
Vrecník Roman 1ai 5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 5.5
Vyslúžil Marián 1ai 2 3.5 4 2.5 0.9 0.6 0.8 1.3 1.2 0 16.8
Zapalač Peter 1ai 1 2.5 0 0 1.8 0 0 0 0.9 1.2 7.4
Zeman Peter 1ai 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0.3 3.1
Zemeš Viliam 1ai 0 0.4 0 0.5 0.9 0 1.2 0 0.7 0.9 4.6
Žabka Filip 1i 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.3 1.3
Žatko Michal 1ai 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 3.1
MAXIMALISTA   5 3.5 4 2.5 3.5 3.5 4 1.5 2.5 2 32