Start

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Univerzity KomenskéhoProgramovanie vo Free Pascale v prostredí LazarusVitajte na stránkach venovaných predmetu Programovanie I, a Programovanie II. pre aplikovanú informatiku.

V tomto kurze programujeme v jazyku FreePascal v prostredí Lazarus


LazarusRozdelenie cvičení podľa krúžkov

1iai1 Bezáková uto 8:10 VI
1iai2 Blaho pia 8:10 I
1iai3 Malinovský uto 8:10 X
1iai4 Tomcsányiová uto 8:10 XI
1iai5 Malinovský pia 8:10 II

Kontakt

 • RNDr. Andrej Blaho, PhD.
 • email: Email.png
 • FMFI UK, pavilón informatiky i5

Publikácia

 • Autor: Andrej Blaho
 • Názov: Programovanie vo Free Pascale v prostredí Lazarus (prednášky k predmetu Programovanie (1) a (2) zo šk. roku 2012/2013)
 • Vydavateľ: Knižničné a edičné centrum FMFI UK
 • Rok: vydania 2016
 • Miesto vydania: Bratislava
 • Vydanie: prvé
 • Počet strán: 255
 • Internetová adresa: http://pascal.input.sk/
 • ISBN: 978-80-8147-072-1