Py: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(30 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 3: Riadok 3:
 
== Zadania počas semestra ==
 
== Zadania počas semestra ==
  
* počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
+
* počas semestra bude treba vyriešiť 8 - 11 zadaní
 
* na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 
* na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
* odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 10 do 20 = celkový súčet (maximum) je 100
+
* jedno zo zadaní bude treba odovzdať do konca semestra (semestrálny projekt) - bude za viac bodov (okolo 25), individuálne zadania pre študentov
 +
* odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi od 5 do 25 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
 
** hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
 
** hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
** jedno zo zadaní bude do konca semestra (semestrálny projekt) - za viac bodov (asi 25%), individuálne zadanie
+
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 5 bodov (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
+
* cez semester treba získať aspoň 70 bodov študent nebude pripustený ku skúške (možno sa zníži pásmo pre výpočet záverečnej známky)
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
+
* v 3. semestri: pre niektoré zadania môžu byť určené podmienky pre jazyk, napr. len v konkrétnom jazyku, v dvoch rôznych jazykoch riešiť to isté, v hocijakom jazyku okrem ...
 +
'''Pozn.'''
 +
* nebudeme robiť policajtov, aby sme kontrolovali, či nepodvádzate (opisujete od kolegov, nechávate si vypracovať riešenia ďalšími, opisuje ) - ak to ale (náhodne) zistíme, strácate dvoj/troj-násobný počet bodov, ktoré by sa dali získať za toto zadanie - s veľkou pravdepodobnosťou nebudete kvôli tomu pripustení ku skúške
 +
** táto penalizácia sa bude týkať aj tých, ktorí poskytnú svoje riešenie ďalším
 +
** mali by ste si hlavne uvedomiť, že ak nebudete poctivo riešiť zadania, o to ťažšie sa bude robiť skúška
 +
* každý odovzdaný súbor musí obsahovať kometárovú hlavičku - presný formát (meno a priezvisko, číslo príkladu a prípadne jeho odovzdaná verzia)
  
== Hodnotenie semestra ==
 
  
* hodnotia sa:
+
==== Ukážkové rozdelenie zadaní počas semestra ====
** priebežný test 25%
+
<blockquote>
** záverečný test 25%
+
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
** praktická skúška 50%
+
|- align="center"
 +
! width="30" | ||width="200"| téma ||width="50"| zadané v týždni ||width="50"| počet týždňov ||width="50"| max bodov
 +
|-
 +
! 1
 +
| cyklus || 1 || 1 || 8
 +
|-
 +
! 2
 +
| moduly || 2 || 1 || 8
 +
|-
 +
! 3
 +
| rekurzia || 3 || 2 || 15
 +
|-
 +
! 4
 +
| udalosti || 5 || 1 || 8
 +
|-
 +
! 5
 +
| hra life || 6 || 1 || 8
 +
|-
 +
! 6
 +
| lexikálna analýza || 7 || 2 || 15
 +
|-
 +
! 7
 +
| objekty || 9 || 1 || 8
 +
|-
 +
! 8
 +
| turingov stroj || 10 || 1 || 8
 +
|-
 +
! 9
 +
| semestrálny projekt || 6 || - || 22
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<!-- -->
 +
 
 +
== Skúška ==
 +
 
 +
 
 +
Záverečná známka sa určí z testov počas semestra a praktickej skúšky pri počítači. Riešenia domácich zadaní majú
 +
vplyv len na to, či bude študent pripustený, resp. penalizovaný. Hodnotenie sa môžu meniť v rôznych semestroch.
 +
 
 +
==== Ukážkové rozdelenie hodnotenia v rôznych semestroch ====
 +
<blockquote>
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|- align="center"
 +
! width="150" | hodnotenie ||width="100"| 1.semester ||width="100"| 2.semester ||width="100"| 3.semester
 +
|-
 +
! priebežný test
 +
| 10% || 10% || 10%
 +
|-
 +
! záverečný test
 +
| 20% || 30% || 40%
 +
|-
 +
! praktická skúška
 +
| 70% || 60% || 50%  
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<!-- -->
  
 
== Výpočet známky ==
 
== Výpočet známky ==
  
Výsledná známka sa vypočíta z % hodnotenia (testy a skúška) podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:
 
  
 +
Výsledná známka sa vypočíta ako súčet % častí skúšky. Závisí ale od toho, koľko bodov sa získalo zo zadaní počas semestra:
 +
 +
==== aspoň 70 bodov zo semestra ====
 +
<blockquote>
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
! width="80" | testy ||width="80"| 75% - 100% ||width="80"| 60% - 74% ||width="80"| 45% - 59%
+
! width="100" | percentá ||width="100"| známka
 
|-
 
|-
! 90 - 100
+
| 90 - 100 || '''A'''
| A || C || E
+
 
|-
 
|-
! 80 - 89
+
| 80 - 89 || '''B'''
| B || D || Fx
+
 
|-
 
|-
! 70 - 79
+
| 70 - 79 || '''C'''
| C || E || Fx
+
 
|-
 
|-
! 60 - 69
+
| 60 - 69 || '''D'''
| D || Fx || Fx
+
 
|-
 
|-
! 50 - 59
+
| 50 - 59 || '''E'''
| E || Fx || Fx
+
 
|-
 
|-
! 0 - 49
+
| 0 - 49 || '''Fx'''
| Fx || Fx || Fx
+
 
|}
 
|}
 +
</blockquote>
 +
 +
==== aspoň 60 bodov zo semestra ====
 +
<blockquote>
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|- align="center"
 +
! width="100" | percentá ||width="100"| známka
 +
|-
 +
| 90 - 100 || '''C'''
 +
|-
 +
| 80 - 89 || '''D'''
 +
|-
 +
| 70 - 79 || '''E'''
 +
|-
 +
| 0 - 69 || '''Fx'''
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 +
==== aspoň 50 bodov zo semestra ====
 +
<blockquote>
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|- align="center"
 +
! width="100" | percentá ||width="100"| známka
 +
|-
 +
| 90 - 100 || '''E'''
 +
|-
 +
| 0 - 89 || '''Fx'''
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 +
<!-- -->
 +
 +
== Priebeh cvičení ==
 +
 +
 +
2-hodinové cvičenie pri počítači:
 +
* každý študent dostane sadu príkladov, ktorú rieši na počítači (možno v pároch) - 4 až 10 malých príkladov
 +
* treba vyriešiť '''aspoň 1/2''' príkladov, inak absencia
 +
* povolené sú maximálne '''2''' absencie za semester (12 týždňov)
 +
* spolupráca na cvičeniach je '''odporúčaná''' (nie je zakázaná)
 +
 +
Počas cvičení môže cvičiaci
 +
* individuálne pomáha pri počítači
 +
* globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 +
* môže individuálne konzultovať domáce zadania
 +
 +
<!-- -->
 +
 +
== Sylabus prednášok na 3 semestre ==
 +
 +
 +
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|- align="center"
 +
! width="30" | ||width="200"| 1. semester ||width="200"| 2. semester ||width="200"| 3. semester
 +
|-
 +
! 1
 +
| úvod, premenná, cyklus || ... || ...
 +
|-
 +
! 2
 +
| reťazce, podprogramy || ... || ...
 +
|-
 +
! 3
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 4
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 5
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 6
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 7
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 8
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 9
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 10
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 11
 +
| ... || ... || ...
 +
|-
 +
! 12
 +
| ... || ... || ...
 +
|}
 +
 +
<!-- -->
 +
 +
úvod, premenné
 +
 +
turtle, for-cyklus
 +
 +
moduly
 +
podprogramy, funkcie
 +
 +
typy, podmienky
 +
cykly, náhodné prechádzky
 +
 +
cykly, tabuľky, 2-rozmerné bitmapy
 +
 +
reťazce, algoritmy
 +
 +
zoznamy, postupnosti
 +
 +
súbory
 +
 +
slovníky
 +
 +
rekurzia
 +
 +
definovanie tried
 +
 +
---
 +
 +
úvod
 +
 +
analýza
 +
 +
základné dátové štruktúry:
 +
- zásobník, rad, spájané zoznamy
 +
 +
rekurzia - implementácia, labyrint, dynamické programovanie
 +
 +
triedenie, vyhľadávanie
 +
 +
stromy, stromové algoritmy, halda
 +
 +
vyhľadávacie stromy
 +
 +
grafy, algoritmy, najkratšia cesta
 +
 +
=== stare ===
 +
 +
# programátorské prostredie; tlačidlá, priradenie akcií; grafická plocha (Image); celočíselné premenné, náhodné čísla
 +
# for-cyklus; podmienený príkaz; podmienený cyklus; vstupný riadok
 +
# typ Integer, Boolean, Char, Real
 +
# procedúry, parametre, funkcie, premenné parametre
 +
# znakové reťazce; konzolová aplikácia; textové súbory; textová plocha
 +
# typ interval; typ pole; pole ako parameter; polia rôznych typov
 +
# udalosti; práca s myšou; komponent posuvná lišta; časovač
 +
# bitmapové premenné; kachličkovanie, priesvitnosť, vlastné bitmapy, strihanie bitmáp
 +
# typ záznam; príkaz with; vyhľadávanie; meranie rýchlosti
 +
# pixely v bitmape; viacrozmerné polia; aplikácia LIFE
 +
# grafické roboty; náhodné prechádzky; textové súbory; pole robotov
 +
# nekonečná rekurzia; pravá rekurzia; binárne stromy; rekurzívne obrázky
 +
# vymenovaný typ; typ množina; práca s klávesnicou; aplikácia skicár
 +
# úvod do OOP; dedičnosť; konštruktor objektu; príklady tried
 +
# programové jednotky; typ zásobník; dynamické polia; parameter otvorené pole
 +
# programová jednotka RobotUnit; vlastnosti (property); konštruktory a deštruktory; odvodené triedy od TRobot
 +
# výnimky a generické triedy; aritmetické výrazy; prepis rekurzie; dátová štruktúra rad
 +
# Turingov stroj; návrh interprétra; niekoľko riešených úloh
 +
# statické metódy; virtuálne metódy; kompatibilita tried; polymorfné pole
 +
# virtuálne metódy triedy TRobot; pole robotov; pretypovanie inštancie; ukážkový projekt
 +
# smerník; smerníková aritmetika; znakové reťazce ukončené #0; netypový smerník - typ Pointer
 +
# dynamické premenné; netypový smerník - typ Pointer; reprezentácie rôznych typov; netypový formálny parameter
 +
# trieda animovaný obrázok; animácia v jednej bitmape; pohyb animovaných obrázkov; plánovač
 +
# binárne súbory; údajový prúd; kopírovanie medzi súbormi
 +
# spájané zoznamy; základné operácie so zoznamami; zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu
 +
# vrchol zoznamu ako objekt; procedurálny typ; dvojsmerný a cyklický zoznam
 +
# binárne stromy; základné algoritmy; procedurálny parameter v strome; zapuzdrenie triedy TStrom
 +
# binárny vyhľadávací strom; aritmetické stromy; všeobecné stromy a zoznamy; lexikografické stromy
 +
# algoritmy triedenia: Bubble Sort, Min Sort, Quick Sort
 +
# reprezentácia grafu: pole množín susedov, tabuľka susedností; pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov, dynamické pole dynamických polí
 +
# algoritmus do hĺbky; komponenty grafu; algoritmus do šírky; vzdialenosť a najkratšia cesta
 +
# prehľadávanie s návratom
 +
# prehľadávanie s návratom na grafoch

Aktuálna revízia z 11:55, 22. máj 2013

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 8 - 11 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • jedno zo zadaní bude treba odovzdať do konca semestra (semestrálny projekt) - bude za viac bodov (okolo 25), individuálne zadania pre študentov
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi od 5 do 25 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 5 bodov (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
 • cez semester treba získať aspoň 70 bodov študent nebude pripustený ku skúške (možno sa zníži pásmo pre výpočet záverečnej známky)
 • v 3. semestri: pre niektoré zadania môžu byť určené podmienky pre jazyk, napr. len v konkrétnom jazyku, v dvoch rôznych jazykoch riešiť to isté, v hocijakom jazyku okrem ...

Pozn.

 • nebudeme robiť policajtov, aby sme kontrolovali, či nepodvádzate (opisujete od kolegov, nechávate si vypracovať riešenia ďalšími, opisuje ) - ak to ale (náhodne) zistíme, strácate dvoj/troj-násobný počet bodov, ktoré by sa dali získať za toto zadanie - s veľkou pravdepodobnosťou nebudete kvôli tomu pripustení ku skúške
  • táto penalizácia sa bude týkať aj tých, ktorí poskytnú svoje riešenie ďalším
  • mali by ste si hlavne uvedomiť, že ak nebudete poctivo riešiť zadania, o to ťažšie sa bude robiť skúška
 • každý odovzdaný súbor musí obsahovať kometárovú hlavičku - presný formát (meno a priezvisko, číslo príkladu a prípadne jeho odovzdaná verzia)


Ukážkové rozdelenie zadaní počas semestra

téma zadané v týždni počet týždňov max bodov
1 cyklus 1 1 8
2 moduly 2 1 8
3 rekurzia 3 2 15
4 udalosti 5 1 8
5 hra life 6 1 8
6 lexikálna analýza 7 2 15
7 objekty 9 1 8
8 turingov stroj 10 1 8
9 semestrálny projekt 6 - 22


Skúška

Záverečná známka sa určí z testov počas semestra a praktickej skúšky pri počítači. Riešenia domácich zadaní majú vplyv len na to, či bude študent pripustený, resp. penalizovaný. Hodnotenie sa môžu meniť v rôznych semestroch.

Ukážkové rozdelenie hodnotenia v rôznych semestroch

hodnotenie 1.semester 2.semester 3.semester
priebežný test 10% 10% 10%
záverečný test 20% 30% 40%
praktická skúška 70% 60% 50%


Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta ako súčet % častí skúšky. Závisí ale od toho, koľko bodov sa získalo zo zadaní počas semestra:

aspoň 70 bodov zo semestra

percentá známka
90 - 100 A
80 - 89 B
70 - 79 C
60 - 69 D
50 - 59 E
0 - 49 Fx

aspoň 60 bodov zo semestra

percentá známka
90 - 100 C
80 - 89 D
70 - 79 E
0 - 69 Fx

aspoň 50 bodov zo semestra

percentá známka
90 - 100 E
0 - 89 Fx


Priebeh cvičení

2-hodinové cvičenie pri počítači:

 • každý študent dostane sadu príkladov, ktorú rieši na počítači (možno v pároch) - 4 až 10 malých príkladov
 • treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov, inak absencia
 • povolené sú maximálne 2 absencie za semester (12 týždňov)
 • spolupráca na cvičeniach je odporúčaná (nie je zakázaná)

Počas cvičení môže cvičiaci

 • individuálne pomáha pri počítači
 • globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 • môže individuálne konzultovať domáce zadania


Sylabus prednášok na 3 semestre

1. semester 2. semester 3. semester
1 úvod, premenná, cyklus ... ...
2 reťazce, podprogramy ... ...
3 ... ... ...
4 ... ... ...
5 ... ... ...
6 ... ... ...
7 ... ... ...
8 ... ... ...
9 ... ... ...
10 ... ... ...
11 ... ... ...
12 ... ... ...


úvod, premenné

turtle, for-cyklus

moduly podprogramy, funkcie

typy, podmienky cykly, náhodné prechádzky

cykly, tabuľky, 2-rozmerné bitmapy

reťazce, algoritmy

zoznamy, postupnosti

súbory

slovníky

rekurzia

definovanie tried

---

úvod

analýza

základné dátové štruktúry: - zásobník, rad, spájané zoznamy

rekurzia - implementácia, labyrint, dynamické programovanie

triedenie, vyhľadávanie

stromy, stromové algoritmy, halda

vyhľadávacie stromy

grafy, algoritmy, najkratšia cesta

stare

 1. programátorské prostredie; tlačidlá, priradenie akcií; grafická plocha (Image); celočíselné premenné, náhodné čísla
 2. for-cyklus; podmienený príkaz; podmienený cyklus; vstupný riadok
 3. typ Integer, Boolean, Char, Real
 4. procedúry, parametre, funkcie, premenné parametre
 5. znakové reťazce; konzolová aplikácia; textové súbory; textová plocha
 6. typ interval; typ pole; pole ako parameter; polia rôznych typov
 7. udalosti; práca s myšou; komponent posuvná lišta; časovač
 8. bitmapové premenné; kachličkovanie, priesvitnosť, vlastné bitmapy, strihanie bitmáp
 9. typ záznam; príkaz with; vyhľadávanie; meranie rýchlosti
 10. pixely v bitmape; viacrozmerné polia; aplikácia LIFE
 11. grafické roboty; náhodné prechádzky; textové súbory; pole robotov
 12. nekonečná rekurzia; pravá rekurzia; binárne stromy; rekurzívne obrázky
 13. vymenovaný typ; typ množina; práca s klávesnicou; aplikácia skicár
 14. úvod do OOP; dedičnosť; konštruktor objektu; príklady tried
 15. programové jednotky; typ zásobník; dynamické polia; parameter otvorené pole
 16. programová jednotka RobotUnit; vlastnosti (property); konštruktory a deštruktory; odvodené triedy od TRobot
 17. výnimky a generické triedy; aritmetické výrazy; prepis rekurzie; dátová štruktúra rad
 18. Turingov stroj; návrh interprétra; niekoľko riešených úloh
 19. statické metódy; virtuálne metódy; kompatibilita tried; polymorfné pole
 20. virtuálne metódy triedy TRobot; pole robotov; pretypovanie inštancie; ukážkový projekt
 21. smerník; smerníková aritmetika; znakové reťazce ukončené #0; netypový smerník - typ Pointer
 22. dynamické premenné; netypový smerník - typ Pointer; reprezentácie rôznych typov; netypový formálny parameter
 23. trieda animovaný obrázok; animácia v jednej bitmape; pohyb animovaných obrázkov; plánovač
 24. binárne súbory; údajový prúd; kopírovanie medzi súbormi
 25. spájané zoznamy; základné operácie so zoznamami; zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu
 26. vrchol zoznamu ako objekt; procedurálny typ; dvojsmerný a cyklický zoznam
 27. binárne stromy; základné algoritmy; procedurálny parameter v strome; zapuzdrenie triedy TStrom
 28. binárny vyhľadávací strom; aritmetické stromy; všeobecné stromy a zoznamy; lexikografické stromy
 29. algoritmy triedenia: Bubble Sort, Min Sort, Quick Sort
 30. reprezentácia grafu: pole množín susedov, tabuľka susedností; pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov, dynamické pole dynamických polí
 31. algoritmus do hĺbky; komponenty grafu; algoritmus do šírky; vzdialenosť a najkratšia cesta
 32. prehľadávanie s návratom
 33. prehľadávanie s návratom na grafoch