Py: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 96: Riadok 96:
  
 
2-hodinové cvičenie pri počítači:
 
2-hodinové cvičenie pri počítači:
* každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch)
+
* každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch) - 4 až 10 malých príkladov
* treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov inak absencia
+
* treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov, inak absencia
* povolené sú maximálne 3 absencie
+
* povolené sú maximálne 3 absencie za semester (12 týždňov)
  
 
Počas cvičení môže cvičiaci
 
Počas cvičení môže cvičiaci

Verzia zo dňa a času 15:05, 12. apríl 2013

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • jedno zo zadaní bude treba odovzdať do konca semestra (semestrálny projekt) - bude za viac bodov (okolo 25%), individuálne zadania pre študentov
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 5 do 25 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhnú 3 body (okrem semestrálneho projektu - ten má určený presný koniec - asi 1. týždeň skúškového)
 • cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
téma zadané v týždni počet týždňov max
1 cyklus 1 1 8%
2 ... 2 1 8%
3 ... 3 2 15%
4 ... 5 1 8%
5 ... 6 1 8%
6 ... 7 2 15%
7 ... 9 1 8%
8 ... 10 1 8%
9 semestrálny projekt 6 - 22%


Skúška

hodnotí sa:

 • priebežný test 25%
 • záverečný test 25%
 • praktická skúška 50%

alebo druhý variant:

 • záverečný test 30%
 • praktická skúška 70%


Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta z % skúšky podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:

skúška 100% - 71% 70% - 61% 60% - 50%
90 - 100 A C E
80 - 89 B D Fx
70 - 79 C E Fx
60 - 69 D Fx Fx
50 - 59 E Fx Fx
0 - 49 Fx Fx Fx


Priebeh cvičení

2-hodinové cvičenie pri počítači:

 • každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch) - 4 až 10 malých príkladov
 • treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov, inak absencia
 • povolené sú maximálne 3 absencie za semester (12 týždňov)

Počas cvičení môže cvičiaci

 • individuálne pomáha pri počítači
 • globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 • môže individuálne konzultovať domáce zadania


Sylabus prednášok na 3 semestre

...