Py: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 10: Riadok 10:
 
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
 
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
 +
 +
<blockquote>
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|- align="center"
 +
! width="30" | ||width="200"| téma ||width="50"| v týždni ||width="50"| počet týždňov ||width="50"| %
 +
|-
 +
! 1
 +
| cyklus || 1 || 1 || 8%
 +
|-
 +
! 2
 +
| ... || 2 || 1 || 8%
 +
|-
 +
! 3
 +
| ... || 3 || 2 || 15%
 +
|-
 +
! 4
 +
| ... || 5 || 1 || 8%
 +
|-
 +
! 5
 +
| ... || 6 || 1 || 8%
 +
|-
 +
! 6
 +
| ... || 7 || 2 || 15%
 +
|-
 +
! 7
 +
| ... || 9 || 1 || 8%
 +
|-
 +
! 8
 +
| semestrálny projekt || 6 || - || 30%
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 +
<!-- -->
  
 
== Skúška ==
 
== Skúška ==
Riadok 23: Riadok 56:
 
* praktická skúška 75%
 
* praktická skúška 75%
  
 +
<!-- -->
  
 
== Výpočet známky ==
 
== Výpočet známky ==
Riadok 53: Riadok 87:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
 +
<!-- -->
  
 
== Priebeh cvičení ==
 
== Priebeh cvičení ==
Riadok 66: Riadok 101:
 
* globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 
* globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 
* môže individuálne konzultovať domáce zadania
 
* môže individuálne konzultovať domáce zadania
 +
 +
<!-- -->
 +
 +
== Sylabus prednášok na 3 semestre ==
 +
 +
 +
...

Verzia zo dňa a času 14:53, 12. apríl 2013

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 10 do 20 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • jedno zo zadaní bude do konca semestra (semestrálny projekt) - za viac bodov (asi 25%), individuálne zadanie
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 • cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
téma v týždni počet týždňov  %
1 cyklus 1 1 8%
2 ... 2 1 8%
3 ... 3 2 15%
4 ... 5 1 8%
5 ... 6 1 8%
6 ... 7 2 15%
7 ... 9 1 8%
8 semestrálny projekt 6 - 30%


Skúška

hodnotí sa:

 • priebežný test 25%
 • záverečný test 25%
 • praktická skúška 50%

alebo druhý variant:

 • záverečný test 30%
 • praktická skúška 75%


Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta z % skúšky podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:

skúška 100% - 75% 74% - 60% 59% - 45%
90 - 100 A C E
80 - 89 B D Fx
70 - 79 C E Fx
60 - 69 D Fx Fx
50 - 59 E Fx Fx
0 - 49 Fx Fx Fx


Priebeh cvičení

2-hodinové cvičenie pri počítači:

 • každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch)
 • treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov inak absencia
 • povolené sú maximálne 3 absencie

Počas cvičení môže cvičiaci

 • individuálne pomáha pri počítači
 • globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 • môže individuálne konzultovať domáce zadania


Sylabus prednášok na 3 semestre

...