Py: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 5: Riadok 5:
 
* počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 
* počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 
* na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 
* na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
* odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 10 do 20 = celkový súčet (maximum) je 100
+
* odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 10 do 20 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
 
** hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
 
** hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
 
** jedno zo zadaní bude do konca semestra (semestrálny projekt) - za viac bodov (asi 25%), individuálne zadanie
 
** jedno zo zadaní bude do konca semestra (semestrálny projekt) - za viac bodov (asi 25%), individuálne zadanie
 
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 
** za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
 
* cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky
 
  
 
== Skúška ==
 
== Skúška ==

Verzia zo dňa a času 14:39, 12. apríl 2013

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 10 do 20 (pre každé zadanie bude určené maximum) = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • jedno zo zadaní bude do konca semestra (semestrálny projekt) - za viac bodov (asi 25%), individuálne zadanie
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 • cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky

Skúška

hodnotí sa:

 • priebežný test 25%
 • záverečný test 25%
 • praktická skúška 50%

alebo druhý variant:

 • záverečný test 30%
 • praktická skúška 75%


Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta z % skúšky podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:

skúška 100% - 75% 74% - 60% 59% - 45%
90 - 100 A C E
80 - 89 B D Fx
70 - 79 C E Fx
60 - 69 D Fx Fx
50 - 59 E Fx Fx
0 - 49 Fx Fx Fx


Priebeh cvičení

2-hodinové cvičenie pri počítači:

 • každý študent dostane sadu príkladov, ktorú individuálne rieši na počítači (možno v pároch)
 • treba vyriešiť aspoň 1/2 príkladov inak absencia
 • povolené sú maximálne 3 absencie

Počas cvičení môže cvičiaci

 • individuálne pomáha pri počítači
 • globálne uvádza nejaké komentáre k riešeným úlohám
 • môže individuálne konzultovať domáce zadania