Py: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 24: Riadok 24:
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
! width="100" | testy ||width="100"| 75% - 100% ||width="100"| 60% - 74% ||width="100"| 45% - 59%  
+
! width="100" | testy ||width="100"| 100% - 75% ||width="100"| 74% - 60% ||width="100"| 59% - 45%
 
|-
 
|-
 
! 90 - 100
 
! 90 - 100

Verzia zo dňa a času 14:14, 12. apríl 2013

Nové pravidlá


Zadania počas semestra

 • počas semestra bude treba vyriešiť 6 - 10 zadaní
 • na vypracovanie každého zadania bude 1 - 2 týždne (2 týždne pre náročnejšie úlohy)
 • odovzdané riešenia sa budú hodnotiť bodmi (percentami) od 10 do 20 = celkový súčet (maximum) je 100
  • hodnotiť bude cvičiaci a strhávať bude za zníženú kvalitu riešenia (aj formátovanie a komentáre)
  • jedno zo zadaní bude do konca semestra (semestrálny projekt) - za viac bodov (asi 25%), individuálne zadanie
  • za každý začatý týždeň omeškania sa strhne 3 bodov
 • cez semester treba získať aspoň 75 bodov (možno to bude menej) inak sa zníži pásmo pre výpočet známky

Hodnotenie semestra

 • hodnotia sa:
  • priebežný test 25%
  • záverečný test 25%
  • praktická skúška 50%

Výpočet známky

Výsledná známka sa vypočíta z % hodnotenia (testy a skúška) podľa známkového pásma zo zadaní počas semestra:

testy 100% - 75% 74% - 60% 59% - 45%
90 - 100 A C E
80 - 89 B D Fx
70 - 79 C E Fx
60 - 69 D Fx Fx
50 - 59 E Fx Fx
0 - 49 Fx Fx Fx