Programovanie2

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vrchol zoznamu ako objekt
 • procedurálny typ
 • dvojsmerný a cyklický zoznam

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy
 • základné algoritmy
 • procedurálny parameter v strome
 • zapuzdrenie triedy TStrom

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárny vyhľadávací strom
 • aritmetické stromy
 • všeobecné stromy a zoznamy
 • lexikografické stromy

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia
 • bublinkové triedenie (Bubble Sort) a Min Sort
 • rýchle triedenie (Quick Sort)

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácia grafu ako pole množín susedov
 • reprezentácia grafu ako tabuľka susedností
 • reprezentácia grafu ako pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov
 • reprezentácia grafu ako dynamické pole dynamických polí

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmus do hĺbky
 • komponenty grafu
 • algoritmus do šírky
 • vzdialenosť a najkratšia cesta

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • generovanie štvoríc
 • prehľadávanie s návratom (backtracking)
 • 8 dám na šachovnici
 • domček jedným ťahom
 • šesť tiav
 • sudoku

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • backtracking na grafoch
 • najdlhšia cesta
 • cesta zadanej dĺžky
 • cyklus zadanej dĺžky
 • vrcholy v zadanej vzdialenosti
 • zapamätávanie cesty
 • dosiahnuteľnosť vrcholu
 • backtracking s hranami

35. Prednáška

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov