Programovanie2

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedurálny typ

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • využitie stromov

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácie grafov

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy na grafoch

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom na grafoch

35. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov