Programovanie2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 5: Riadok 5:
 
:* binárne súbory
 
:* binárne súbory
 
:* údajový prúd
 
:* údajový prúd
 +
:* kopírovanie medzi súbormi
  
[[26.Prednaska|26. Prednáška]] > [[26.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[26.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[26.Prednaska|'''26. Prednáška''']] > [[26.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[26.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* spájané zoznamy
 
:* spájané zoznamy
 +
:* základné operácie so zoznamami
 +
:* zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu
  
[[27.Prednaska|27. Prednáška]] > [[27.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[27.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[27.Prednaska|'''27. Prednáška''']] > [[27.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[27.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* vrchol zoznamu ako objekt
 
:* procedurálny typ
 
:* procedurálny typ
 +
:* dvojsmerný a cyklický zoznam
  
[[28.Prednaska|28. Prednáška]] > [[28.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[28.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[28.Prednaska|'''28. Prednáška''']] > [[28.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[28.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* binárne stromy
 
:* binárne stromy
 +
:* základné algoritmy
 +
:* procedurálny parameter v strome
 +
:* zapuzdrenie triedy TStrom
  
[[29.Prednaska|29. Prednáška]] > [[29.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[29.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[29.Prednaska|'''29. Prednáška''']] > [[29.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[29.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* využitie stromov
+
:* binárny vyhľadávací strom
 +
:* aritmetické stromy
 +
:* všeobecné stromy a zoznamy
 +
:* lexikografické stromy
  
[[30.Prednaska|30. Prednáška]] > [[30.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[30.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[30.Prednaska|'''30. Prednáška''']] > [[30.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[30.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* algoritmy <!-- vyhľadávania a--> triedenia
+
:* algoritmy triedenia
 +
:* bublinkové triedenie (Bubble Sort) a Min Sort
 +
:* rýchle triedenie (Quick Sort)
  
[[31.Prednaska|31. Prednáška]] > [[31.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[31.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[31.Prednaska|'''31. Prednáška''']] > [[31.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[31.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* reprezentácie grafov
+
:* reprezentácia grafu ako pole množín susedov
 +
:* reprezentácia grafu ako tabuľka susedností
 +
:* reprezentácia grafu ako pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov
 +
:* reprezentácia grafu ako dynamické pole dynamických polí
  
[[32.Prednaska|32. Prednáška]] > [[32.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[32.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[32.Prednaska|'''32. Prednáška''']] > [[32.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[32.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* algoritmy na grafoch
+
:* algoritmus do hĺbky
 +
:* komponenty grafu
 +
:* algoritmus do šírky
 +
:* vzdialenosť a najkratšia cesta
  
[[33.Prednaska|33. Prednáška]] > [[33.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[33.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[33.Prednaska|'''33. Prednáška''']] > [[33.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[33.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* prehľadávanie s návratom
+
:* generovanie štvoríc
 +
:* prehľadávanie s návratom (backtracking)
 +
:* 8 dám na šachovnici
 +
:* domček jedným ťahom
 +
:* šesť tiav
 +
:* sudoku
 +
[[34.Prednaska|'''34. Prednáška''']] > [[34.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[34.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* backtracking na grafoch
 +
:* najdlhšia cesta
 +
:* cesta zadanej dĺžky
 +
:* cyklus zadanej dĺžky
 +
:* vrcholy v zadanej vzdialenosti
 +
:* zapamätávanie cesty
 +
:* dosiahnuteľnosť vrcholu
 +
:* backtracking s hranami
  
[[34.Prednaska|34. Prednáška]] > [[34.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[34.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[35.Prednaska|'''35. Prednáška''']]
:* prehľadávanie s návratom na grafoch
+
 
+
[[35.Prednaska|35. Prednáška]] > [[35.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[35.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
 
:* priebeh praktickej časti skúšky
 
:* priebeh praktickej časti skúšky
 
:* riešenie vzorového zadania
 
:* riešenie vzorového zadania
 
:* zadania z minulých rokov
 
:* zadania z minulých rokov

Aktuálna revízia z 09:47, 8. máj 2013

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vrchol zoznamu ako objekt
 • procedurálny typ
 • dvojsmerný a cyklický zoznam

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy
 • základné algoritmy
 • procedurálny parameter v strome
 • zapuzdrenie triedy TStrom

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárny vyhľadávací strom
 • aritmetické stromy
 • všeobecné stromy a zoznamy
 • lexikografické stromy

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia
 • bublinkové triedenie (Bubble Sort) a Min Sort
 • rýchle triedenie (Quick Sort)

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácia grafu ako pole množín susedov
 • reprezentácia grafu ako tabuľka susedností
 • reprezentácia grafu ako pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov
 • reprezentácia grafu ako dynamické pole dynamických polí

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmus do hĺbky
 • komponenty grafu
 • algoritmus do šírky
 • vzdialenosť a najkratšia cesta

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • generovanie štvoríc
 • prehľadávanie s návratom (backtracking)
 • 8 dám na šachovnici
 • domček jedným ťahom
 • šesť tiav
 • sudoku

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • backtracking na grafoch
 • najdlhšia cesta
 • cesta zadanej dĺžky
 • cyklus zadanej dĺžky
 • vrcholy v zadanej vzdialenosti
 • zapamätávanie cesty
 • dosiahnuteľnosť vrcholu
 • backtracking s hranami

35. Prednáška

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov