Programovanie2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 23: Riadok 23:
 
:* zapuzdrenie triedy TStrom
 
:* zapuzdrenie triedy TStrom
  
[[29.Prednaska|29. Prednáška]] > [[29.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[29.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[29.Prednaska|'''29. Prednáška''']] > [[29.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[29.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* využitie stromov
+
:* binárny vyhľadávací strom
 +
:* aritmetické stromy
 +
:* všeobecné stromy a zoznamy
 +
:* lexikografické stromy
  
 
[[30.Prednaska|30. Prednáška]] > [[30.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[30.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[30.Prednaska|30. Prednáška]] > [[30.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[30.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]

Verzia zo dňa a času 18:25, 12. marec 2013

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vrchol zoznamu ako objekt
 • procedurálny typ
 • dvojsmerný a cyklický zoznam

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy
 • základné algoritmy
 • procedurálny parameter v strome
 • zapuzdrenie triedy TStrom

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárny vyhľadávací strom
 • aritmetické stromy
 • všeobecné stromy a zoznamy
 • lexikografické stromy

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácie grafov

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy na grafoch

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom na grafoch

35. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov