Programovanie2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 13: Riadok 13:
  
 
[[27.Prednaska|'''27. Prednáška''']] > [[27.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[27.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[27.Prednaska|'''27. Prednáška''']] > [[27.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[27.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* vrchol zoznamu ako objekt
 
:* procedurálny typ
 
:* procedurálny typ
 +
:* dvojsmerný a cyklický zoznam
  
 
[[28.Prednaska|28. Prednáška]] > [[28.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[28.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[28.Prednaska|28. Prednáška]] > [[28.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[28.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]

Verzia zo dňa a času 11:03, 4. marec 2013

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vrchol zoznamu ako objekt
 • procedurálny typ
 • dvojsmerný a cyklický zoznam

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • využitie stromov

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácie grafov

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy na grafoch

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom na grafoch

35. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov