Programovanie1

Z Pascal
Revízia z 11:46, 7. december 2012; Andrej (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programátorské prostredie
 • tlačidlá, priradenie akcií
 • grafická plocha (Image)
 • celočíselné premenné, náhodné čísla

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • for-cyklus
 • podmienený príkaz
 • podmienený cyklus
 • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ Integer
 • typ Boolean
 • typ Char
 • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedúry
 • parametre
 • funkcie
 • premenné parametre

5. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • znakové reťazce
 • konzolová aplikácia
 • textové súbory
 • textová plocha

6. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ interval
 • typ pole
 • pole ako parameter
 • polia rôznych typov

7. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • udalosti
 • práca s myšou
 • komponent posuvná lišta
 • časovač

8. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • bitmapové premenné
 • kachličkovanie
 • priesvitnosť
 • vlastné bitmapy, strihanie bitmáp

9. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ záznam
 • príkaz with
 • vyhľadávanie
 • meranie rýchlosti

10. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • pixely v bitmape
 • viacrozmerné polia
 • aplikácia LIFE

11. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • grafické roboty
 • náhodné prechádzky
 • textové súbory
 • pole robotov

12. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • nekonečná rekurzia
 • pravá rekurzia
 • binárne stromy
 • rekurzívne obrázky

13. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vymenovaný typ
 • typ množina
 • práca s klávesnicou
 • aplikácia skicár

14. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • úvod do OOP
 • dedičnosť
 • konštruktor objektu
 • príklady tried

15. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programové jednotky
 • typ zásobník
 • dynamické polia
 • parameter otvorené pole

16. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programová jednotka RobotUnit
 • vlastnosti (property)
 • konštruktory a deštruktory
 • odvodené triedy od TRobot

17. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • výnimky a generické triedy
 • aritmetické výrazy
 • prepis rekurzie
 • dátová štruktúra rad

18. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • Turingov stroj
 • návrh interprétra
 • niekoľko riešených úloh

19. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • statické metódy
 • virtuálne metódy
 • kompatibilita tried
 • polymorfné pole

20. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • virtuálne metódy triedy TRobot
 • pole robotov
 • pretypovanie inštancie
 • ukážkový projekt

21. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • smerník
 • smerníková aritmetika
 • znakové reťazce ukončené #0
 • netypový smerník - typ Pointer

22. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • dynamické premenné
 • netypový smerník - typ Pointer
 • reprezentácie rôznych typov
 • netypový formálny parameter

23. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • trieda animovaný obrázok
 • animácia v jednej bitmape
 • pohyb animovaných obrázkov
 • plánovač

24. Prednáška

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov