Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 79: Riadok 79:
 
:* dynamické polia
 
:* dynamické polia
 
:* parameter otvorené pole
 
:* parameter otvorené pole
[[16.Prednaska|16. Prednáška]] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[16.Prednaska|'''16. Prednáška''']] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* property
+
:* programová jednotka RobotUnit
 +
:* vlastnosti (property)
 
:* konštruktory a deštruktory
 
:* konštruktory a deštruktory
:*
+
:* odvodené triedy od TRobot
:*
+
 
[[17.Prednaska|17. Prednáška]] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[17.Prednaska|17. Prednáška]] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* výnimky
 
:* výnimky

Verzia zo dňa a času 18:53, 7. november 2012

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programátorské prostredie
 • tlačidlá, priradenie akcií
 • grafická plocha (Image)
 • celočíselné premenné, náhodné čísla

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • for-cyklus
 • podmienený príkaz
 • podmienený cyklus
 • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ Integer
 • typ Boolean
 • typ Char
 • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedúry
 • parametre
 • funkcie
 • premenné parametre

5. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • znakové reťazce
 • konzolová aplikácia
 • textové súbory
 • textová plocha

6. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ interval
 • typ pole
 • pole ako parameter
 • polia rôznych typov

7. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • udalosti
 • práca s myšou
 • komponent posuvná lišta
 • časovač

8. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • bitmapové premenné
 • kachličkovanie
 • priesvitnosť
 • vlastné bitmapy, strihanie bitmáp

9. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ záznam
 • príkaz with
 • vyhľadávanie
 • meranie rýchlosti

10. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • pixely v bitmape
 • viacrozmerné polia
 • aplikácia LIFE

11. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • grafické roboty
 • náhodné prechádzky
 • textové súbory
 • pole robotov

12. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • nekonečná rekurzia
 • pravá rekurzia
 • binárne stromy
 • rekurzívne obrázky

13. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vymenovaný typ
 • typ množina
 • práca s klávesnicou
 • aplikácia skicár

14. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • úvod do OOP
 • dedičnosť
 • konštruktor objektu
 • príklady tried

15. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programové jednotky
 • typ zásobník
 • dynamické polia
 • parameter otvorené pole

16. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programová jednotka RobotUnit
 • vlastnosti (property)
 • konštruktory a deštruktory
 • odvodené triedy od TRobot

17. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • výnimky
 • generické triedy

18. Prednáška > úlohy > cvičenie

19. Prednáška > úlohy > cvičenie

20. Prednáška > úlohy > cvičenie

21. Prednáška > úlohy > cvičenie

22. Prednáška > úlohy > cvičenie