Programovanie1

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v zimnom semestri • 1. Prednáška
 • 2. Prednáška
  • Grafický robot
  • Geometrické útvary
  • Viac robotov
  • Farby
  • Objekt Robot
 • 3. Prednáška
  • Príkaz vetvenia
  • Cyklus s podmienkou
  • Náhodné prechádzky
  • Podprogramy
  • Parametre
 • 4. Prednáška
  • Konzolová aplikácia
  • Znakový typ Char
  • Logický typ Boolean
  • Typ reálne číslo Real
  • Textová plocha
  • Textové súbory TextFile
  • Čítanie a zápis čísel
  • Textové súbory a roboty
 • 5. Prednáška
  • ...
 • 13. Prednáška
  • ...