Programovanie1

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v zimnom semestri • 1. Prednáška > úlohy > cvičenie
  • Programátorské prostredie
  • Tlačidlá, priradenie akcií
  • Grafická plocha (Image)
  • Celočíselné premenné
 • 2. Prednáška
 • 3. Prednáška
 • 4. Prednáška
 • 5. Prednáška
  • ...
 • 13. Prednáška
  • ...