Programovanie1

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

  • programátorské prostredie
  • tlačidlá, priradenie akcií
  • grafická plocha (Image)
  • náhodné čísla
  • celočíselné premenné

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

  • for-cyklus
  • farby
  • podmienený príkaz
  • podmienený cyklus
  • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

  • typ Integer
  • typ Boolean
  • typ Char
  • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

  • procedúry
  • parametre
  • funkcie
  • premenné parametre

5. Prednáška

  • ...

13. Prednáška

  • ...