Programovanie1

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah prednášok v zimnom semestri • 1. Prednáška > úlohy > cvičenie
  • Programátorské prostredie
  • Tlačidlá, priradenie akcií
  • Grafická plocha (Image)
  • Náhodné čísla
  • Celočíselné premenné
 • 2. Prednáška
  • for-cyklus
  • podmienený príkaz
  • podmienený cyklus
  • vstupný riadok
 • 3. Prednáška
  • základné jednoduché typy
  • procedúry a parametre
  • premenné parametre
  • funkcie
 • 4. Prednáška
  • znakové reťazce
  • konzolová aplikácia
  • textové súbory
  • textová plocha
 • 5. Prednáška
  • ...
 • 13. Prednáška
  • ...