Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 50: Riadok 50:
 
:* meranie rýchlosti
 
:* meranie rýchlosti
 
[[10.Prednaska|'''10. Prednáška''']] > [[10.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[10.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[10.Prednaska|'''10. Prednáška''']] > [[10.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[10.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* viacrozmerné polia
 
 
:* pixely v bitmape
 
:* pixely v bitmape
:* ukážková aplikácia
+
:* viacrozmerné polia
 +
:* aplikácia LIFE
 
:*
 
:*
 
[[11.Prednaska|11. Prednáška]] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[11.Prednaska|11. Prednáška]] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]

Verzia zo dňa a času 21:35, 16. október 2012

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programátorské prostredie
 • tlačidlá, priradenie akcií
 • grafická plocha (Image)
 • celočíselné premenné, náhodné čísla

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • for-cyklus
 • podmienený príkaz
 • podmienený cyklus
 • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ Integer
 • typ Boolean
 • typ Char
 • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedúry
 • parametre
 • funkcie
 • premenné parametre

5. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • znakové reťazce
 • konzolová aplikácia
 • textové súbory
 • textová plocha

6. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ interval
 • typ pole
 • pole ako parameter
 • polia rôznych typov

7. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • udalosti
 • práca s myšou
 • komponent posuvná lišta
 • časovač

8. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • bitmapové premenné
 • kachličkovanie
 • priesvitnosť
 • vlastné bitmapy, strihanie bitmáp

9. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ záznam
 • pole záznamov
 • vyhľadávanie
 • meranie rýchlosti

10. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • pixely v bitmape
 • viacrozmerné polia
 • aplikácia LIFE

11. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • grafické roboty
 • pole robotov

12. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • rekurzia
 • rekurzívne krivky

13. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • úvod do OOP

14. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programové jednotky
 • dynamické a otvorené polia

15. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • property
 • konštruktory a deštruktory

16. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • výnimky
 • generické triedy

17. Prednáška > úlohy > cvičenie

18. Prednáška > úlohy > cvičenie

19. Prednáška > úlohy > cvičenie

20. Prednáška > úlohy > cvičenie

21. Prednáška > úlohy > cvičenie

22. Prednáška > úlohy > cvičenie