Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 8: Riadok 8:
 
:* tlačidlá, priradenie akcií
 
:* tlačidlá, priradenie akcií
 
:* grafická plocha (Image)
 
:* grafická plocha (Image)
:* náhodné čísla
+
:* celočíselné premenné, náhodné čísla
:* celočíselné premenné
+
 
[[2.Prednaska|'''2. Prednáška''']] > [[2.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[2.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[2.Prednaska|'''2. Prednáška''']] > [[2.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[2.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* for-cyklus
 
:* for-cyklus
:* farby
 
 
:* podmienený príkaz
 
:* podmienený príkaz
 
:* podmienený cyklus
 
:* podmienený cyklus
Riadok 51: Riadok 49:
 
:* vyhľadávanie
 
:* vyhľadávanie
 
:* meranie rýchlosti
 
:* meranie rýchlosti
 +
[[10.Prednaska|10. Prednáška]] > [[10.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[10.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* viacrozmerné polia
 +
:* pixely v bitmape
 +
:* ukážková aplikácia
 +
:*
 +
[[11.Prednaska|11. Prednáška]] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* grafické roboty
 +
:* pole robotov
 +
:*
 +
:*
 +
[[12.Prednaska|12. Prednáška]] > [[12.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[12.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* rekurzia
 +
:* rekurzívne krivky
 +
:*
 +
:*
 
|valign="top" width="33%"|
 
|valign="top" width="33%"|
13. Prednáška
+
[[13.Prednaska|13. Prednáška]] > [[13.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[13.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* úvod do OOP
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
[[14.Prednaska|14. Prednáška]] > [[14.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[14.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* programové jednotky
 +
:* dynamické a otvorené polia
 +
:*
 +
:*
 +
[[15.Prednaska|15. Prednáška]] > [[15.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[15.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* property
 +
:* konštruktory a deštruktory
 +
:*
 +
:*
 +
[[16.Prednaska|16. Prednáška]] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* výnimky
 +
:* generické triedy
 +
:*
 +
:*
 +
[[17.Prednaska|17. Prednáška]] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
[[18.Prednaska|18. Prednáška]] > [[18.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[18.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
[[19.Prednaska|19. Prednáška]] > [[19.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[19.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
[[20.Prednaska|20. Prednáška]] > [[20.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[20.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
[[21.Prednaska|21. Prednáška]] > [[21.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[21.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
[[22.Prednaska|22. Prednáška]] > [[22.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[22.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 +
:*
 
|}
 
|}

Verzia zo dňa a času 16:56, 9. október 2012

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programátorské prostredie
 • tlačidlá, priradenie akcií
 • grafická plocha (Image)
 • celočíselné premenné, náhodné čísla

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • for-cyklus
 • podmienený príkaz
 • podmienený cyklus
 • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ Integer
 • typ Boolean
 • typ Char
 • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedúry
 • parametre
 • funkcie
 • premenné parametre

5. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • znakové reťazce
 • konzolová aplikácia
 • textové súbory
 • textová plocha

6. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ interval
 • typ pole
 • pole ako parameter
 • polia rôznych typov

7. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • udalosti
 • práca s myšou
 • komponent posuvná lišta
 • časovač

8. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • bitmapové premenné
 • kachličkovanie
 • priesvitnosť
 • vlastné bitmapy, strihanie bitmáp

9. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ záznam
 • pole záznamov
 • vyhľadávanie
 • meranie rýchlosti

10. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • viacrozmerné polia
 • pixely v bitmape
 • ukážková aplikácia

11. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • grafické roboty
 • pole robotov

12. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • rekurzia
 • rekurzívne krivky

13. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • úvod do OOP

14. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programové jednotky
 • dynamické a otvorené polia

15. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • property
 • konštruktory a deštruktory

16. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • výnimky
 • generické triedy

17. Prednáška > úlohy > cvičenie

18. Prednáška > úlohy > cvičenie

19. Prednáška > úlohy > cvičenie

20. Prednáška > úlohy > cvičenie

21. Prednáška > úlohy > cvičenie

22. Prednáška > úlohy > cvičenie