Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 53: Riadok 53:
 
:* viacrozmerné polia
 
:* viacrozmerné polia
 
:* aplikácia LIFE
 
:* aplikácia LIFE
[[11.Prednaska|11. Prednáška]] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[11.Prednaska|'''11. Prednáška''']] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* grafické roboty
 
:* grafické roboty
 +
:* náhodné prechádzky
 +
:* textové súbory
 
:* pole robotov
 
:* pole robotov
:*
 
:*
 
 
[[12.Prednaska|12. Prednáška]] > [[12.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[12.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[12.Prednaska|12. Prednáška]] > [[12.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[12.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* rekurzia
 
:* rekurzia
Riadok 65: Riadok 65:
 
|valign="top" width="33%"|
 
|valign="top" width="33%"|
 
[[13.Prednaska|13. Prednáška]] > [[13.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[13.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[13.Prednaska|13. Prednáška]] > [[13.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[13.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* vymenovaný typ
 +
:* typ množina
 +
:* práca s klávesnicou
 +
:* aplikácia skicár
 +
[[14.Prednaska|14. Prednáška]] > [[14.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[14.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* úvod do OOP
 
:* úvod do OOP
 
:*
 
:*
 
:*
 
:*
 
:*
 
:*
[[14.Prednaska|14. Prednáška]] > [[14.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[14.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[15.Prednaska|15. Prednáška]] > [[15.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[15.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* programové jednotky
 
:* programové jednotky
 
:* dynamické a otvorené polia
 
:* dynamické a otvorené polia
 
:*
 
:*
 
:*
 
:*
[[15.Prednaska|15. Prednáška]] > [[15.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[15.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[16.Prednaska|16. Prednáška]] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* property
 
:* property
 
:* konštruktory a deštruktory
 
:* konštruktory a deštruktory
 
:*
 
:*
 
:*
 
:*
[[16.Prednaska|16. Prednáška]] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[17.Prednaska|17. Prednáška]] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* výnimky
 
:* výnimky
 
:* generické triedy
 
:* generické triedy
:*
 
:*
 
[[17.Prednaska|17. Prednáška]] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:*
 
:*
 
 
:*
 
:*
 
:*
 
:*

Verzia zo dňa a času 09:17, 26. október 2012

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programátorské prostredie
 • tlačidlá, priradenie akcií
 • grafická plocha (Image)
 • celočíselné premenné, náhodné čísla

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • for-cyklus
 • podmienený príkaz
 • podmienený cyklus
 • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ Integer
 • typ Boolean
 • typ Char
 • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedúry
 • parametre
 • funkcie
 • premenné parametre

5. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • znakové reťazce
 • konzolová aplikácia
 • textové súbory
 • textová plocha

6. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ interval
 • typ pole
 • pole ako parameter
 • polia rôznych typov

7. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • udalosti
 • práca s myšou
 • komponent posuvná lišta
 • časovač

8. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • bitmapové premenné
 • kachličkovanie
 • priesvitnosť
 • vlastné bitmapy, strihanie bitmáp

9. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ záznam
 • pole záznamov
 • vyhľadávanie
 • meranie rýchlosti

10. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • pixely v bitmape
 • viacrozmerné polia
 • aplikácia LIFE

11. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • grafické roboty
 • náhodné prechádzky
 • textové súbory
 • pole robotov

12. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • rekurzia
 • rekurzívne krivky

13. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vymenovaný typ
 • typ množina
 • práca s klávesnicou
 • aplikácia skicár

14. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • úvod do OOP

15. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programové jednotky
 • dynamické a otvorené polia

16. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • property
 • konštruktory a deštruktory

17. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • výnimky
 • generické triedy

18. Prednáška > úlohy > cvičenie

19. Prednáška > úlohy > cvičenie

20. Prednáška > úlohy > cvičenie

21. Prednáška > úlohy > cvičenie

22. Prednáška > úlohy > cvičenie