Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 11: Riadok 11:
 
** Celočíselné premenné
 
** Celočíselné premenné
 
* 2. Prednáška
 
* 2. Prednáška
 +
** for-cyklus
 +
** podmienený príkaz
 +
** podmienený cyklus
 +
** vstupný riadok
 
* 3. Prednáška
 
* 3. Prednáška
 +
** základné jednoduché typy
 +
** procedúry a parametre
 +
** premenné parametre
 +
** funkcie
 
* 4. Prednáška
 
* 4. Prednáška
 +
** znakové reťazce
 +
** konzolová aplikácia
 +
** textové súbory
 +
** textová plocha
 +
*
 
* 5. Prednáška
 
* 5. Prednáška
 
** ...
 
** ...

Verzia zo dňa a času 11:41, 21. september 2012

Obsah prednášok v zimnom semestri • 1. Prednáška > úlohy > cvičenie
  • Programátorské prostredie
  • Tlačidlá, priradenie akcií
  • Grafická plocha (Image)
  • Náhodné čísla
  • Celočíselné premenné
 • 2. Prednáška
  • for-cyklus
  • podmienený príkaz
  • podmienený cyklus
  • vstupný riadok
 • 3. Prednáška
  • základné jednoduché typy
  • procedúry a parametre
  • premenné parametre
  • funkcie
 • 4. Prednáška
  • znakové reťazce
  • konzolová aplikácia
  • textové súbory
  • textová plocha
 • 5. Prednáška
  • ...
 • 13. Prednáška
  • ...