Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 44: Riadok 44:
 
:* priesvitnosť
 
:* priesvitnosť
 
:* vlastné bitmapy, strihanie bitmáp
 
:* vlastné bitmapy, strihanie bitmáp
[[9.Prednaska|9. Prednáška]] > [[9.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[9.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[9.Prednaska|'''9. Prednáška''']] > [[9.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[9.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* typ záznam
 
:* typ záznam
:* pole záznamov
+
:* príkaz with
 
:* vyhľadávanie
 
:* vyhľadávanie
 
:* meranie rýchlosti
 
:* meranie rýchlosti
[[10.Prednaska|10. Prednáška]] > [[10.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[10.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[10.Prednaska|'''10. Prednáška''']] > [[10.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[10.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* viacrozmerné polia
+
 
:* pixely v bitmape
 
:* pixely v bitmape
:* ukážková aplikácia
+
:* viacrozmerné polia
:*
+
:* aplikácia LIFE
[[11.Prednaska|11. Prednáška]] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[11.Prednaska|'''11. Prednáška''']] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* grafické roboty
 
:* grafické roboty
 +
:* náhodné prechádzky
 +
:* textové súbory
 
:* pole robotov
 
:* pole robotov
:*
+
[[12.Prednaska|'''12. Prednáška''']] > [[12.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[12.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:*
+
:* nekonečná rekurzia
[[12.Prednaska|12. Prednáška]] > [[12.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[12.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* pravá rekurzia
:* rekurzia
+
:* binárne stromy
:* rekurzívne krivky
+
:* rekurzívne obrázky
:*
+
:*
+
 
|valign="top" width="33%"|
 
|valign="top" width="33%"|
[[13.Prednaska|13. Prednáška]] > [[13.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[13.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[13.Prednaska|'''13. Prednáška''']] > [[13.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[13.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 +
:* vymenovaný typ
 +
:* typ množina
 +
:* práca s klávesnicou
 +
:* aplikácia skicár
 +
[[14.Prednaska|'''14. Prednáška''']] > [[14.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[14.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* úvod do OOP
 
:* úvod do OOP
:*
+
:* dedičnosť
:*
+
:* konštruktor objektu
:*
+
:* príklady tried
[[14.Prednaska|14. Prednáška]] > [[14.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[14.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[15.Prednaska|'''15. Prednáška''']] > [[15.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[15.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* programové jednotky
 
:* programové jednotky
:* dynamické a otvorené polia
+
:* typ zásobník
:*
+
:* dynamické polia
:*
+
:* parameter otvorené pole
[[15.Prednaska|15. Prednáška]] > [[15.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[15.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[16.Prednaska|'''16. Prednáška''']] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* property
+
:* programová jednotka RobotUnit
 +
:* vlastnosti (property)
 
:* konštruktory a deštruktory
 
:* konštruktory a deštruktory
:*
+
:* odvodené triedy od TRobot
:*
+
[[17.Prednaska|'''17. Prednáška''']] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
[[16.Prednaska|16. Prednáška]] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* výnimky a generické triedy
:* výnimky
+
:* aritmetické výrazy
:* generické triedy
+
:* prepis rekurzie
:*
+
:* dátová štruktúra rad
:*
+
[[18.Prednaska|'''18. Prednáška''']] > [[18.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[18.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
[[17.Prednaska|17. Prednáška]] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* Turingov stroj
:*
+
:* návrh interprétra
:*
+
:* niekoľko riešených úloh
:*
+
[[19.Prednaska|'''19. Prednáška''']] > [[19.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[19.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:*
+
:* statické metódy
[[18.Prednaska|18. Prednáška]] > [[18.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[18.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* virtuálne metódy
:*
+
:* kompatibilita tried
:*
+
:* polymorfné pole
:*
+
[[20.Prednaska|'''20. Prednáška''']] > [[20.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[20.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:*
+
:* virtuálne metódy triedy TRobot
[[19.Prednaska|19. Prednáška]] > [[19.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[19.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* pole robotov
:*
+
:* pretypovanie inštancie
:*
+
:* ukážkový projekt
:*
+
[[21.Prednaska|'''21. Prednáška''']] > [[21.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[21.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:*
+
:* smerník
[[20.Prednaska|20. Prednáška]] > [[20.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[20.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* smerníková aritmetika
:*
+
:* znakové reťazce ukončené #0
:*
+
:* netypový smerník - typ Pointer
:*
+
[[22.Prednaska|'''22. Prednáška''']] > [[22.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[22.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:*
+
:* dynamické premenné
[[21.Prednaska|21. Prednáška]] > [[21.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[21.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* netypový smerník - typ Pointer
:*
+
:* reprezentácie rôznych typov
:*
+
:* netypový formálny parameter
:*
+
[[23.Prednaska|'''23. Prednáška''']] > [[23.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[23.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:*
+
:* trieda animovaný obrázok
[[22.Prednaska|22. Prednáška]] > [[22.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[22.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
:* animácia v jednej bitmape
:*
+
:* pohyb animovaných obrázkov
:*
+
:* plánovač
:*
+
[[24.Prednaska|'''24. Prednáška''']]
:*
+
:* priebeh praktickej časti skúšky
 +
:* riešenie vzorového zadania
 +
:* zadania z minulých rokov
 
|}
 
|}

Aktuálna revízia z 11:46, 7. december 2012

Obsah prednášok v zimnom semestri1. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programátorské prostredie
 • tlačidlá, priradenie akcií
 • grafická plocha (Image)
 • celočíselné premenné, náhodné čísla

2. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • for-cyklus
 • podmienený príkaz
 • podmienený cyklus
 • vstupný riadok

3. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ Integer
 • typ Boolean
 • typ Char
 • typ Real

4. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedúry
 • parametre
 • funkcie
 • premenné parametre

5. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • znakové reťazce
 • konzolová aplikácia
 • textové súbory
 • textová plocha

6. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ interval
 • typ pole
 • pole ako parameter
 • polia rôznych typov

7. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • udalosti
 • práca s myšou
 • komponent posuvná lišta
 • časovač

8. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • bitmapové premenné
 • kachličkovanie
 • priesvitnosť
 • vlastné bitmapy, strihanie bitmáp

9. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • typ záznam
 • príkaz with
 • vyhľadávanie
 • meranie rýchlosti

10. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • pixely v bitmape
 • viacrozmerné polia
 • aplikácia LIFE

11. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • grafické roboty
 • náhodné prechádzky
 • textové súbory
 • pole robotov

12. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • nekonečná rekurzia
 • pravá rekurzia
 • binárne stromy
 • rekurzívne obrázky

13. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vymenovaný typ
 • typ množina
 • práca s klávesnicou
 • aplikácia skicár

14. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • úvod do OOP
 • dedičnosť
 • konštruktor objektu
 • príklady tried

15. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programové jednotky
 • typ zásobník
 • dynamické polia
 • parameter otvorené pole

16. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • programová jednotka RobotUnit
 • vlastnosti (property)
 • konštruktory a deštruktory
 • odvodené triedy od TRobot

17. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • výnimky a generické triedy
 • aritmetické výrazy
 • prepis rekurzie
 • dátová štruktúra rad

18. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • Turingov stroj
 • návrh interprétra
 • niekoľko riešených úloh

19. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • statické metódy
 • virtuálne metódy
 • kompatibilita tried
 • polymorfné pole

20. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • virtuálne metódy triedy TRobot
 • pole robotov
 • pretypovanie inštancie
 • ukážkový projekt

21. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • smerník
 • smerníková aritmetika
 • znakové reťazce ukončené #0
 • netypový smerník - typ Pointer

22. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • dynamické premenné
 • netypový smerník - typ Pointer
 • reprezentácie rôznych typov
 • netypový formálny parameter

23. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • trieda animovaný obrázok
 • animácia v jednej bitmape
 • pohyb animovaných obrázkov
 • plánovač

24. Prednáška

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov