LS/Testy/Test 09: História revízií

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 19:30, 19. marec 2013Andrej (Diskusia | príspevky). . (10 161 bajtov) (+10 161). . (Vytvorená stránka „{{Nadpis|Záverečný test v letnom semestri 2009/2010}} <ol><li value="1">Pre binárny netypový súbor sme napísali procedúru, ktorá zapíše postupnosť nejakýc...“)