LS/Namety

Z Pascal
Revízia z 11:23, 22. február 2013; Andrej (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Semestrálny projekt pre letný semesterZákladné pravidlá

 • témou projektu je obhospodarovanie jednoduchej databázy údajov
  • projekt ukladá všetky údaje v binárnom súbore (pracujte s ním pomocou TStream)
  • na ukladanie a otvorenie databázy použite DialogBox
  • na zobrazenie a editovanie tabuliek využite StringGrid
  • projekt umožní pridávanie nových záznamov, zrušenie záznamov, opravu existujúcich záznamov
  • projekt vie vyhľadať údaje na základe nejakej hodnoty, údaje vie vypísať v nejakom tvare (najlepšie vo forme tabuľky)
 • projekt musí mať ľahké ovládanie a pekný dizajn - predstavte si, že ho robíte pre obyčajných používateľov, ktorí nie sú informatici
  • zrejme projekt pre pohrebnú službu bude inak ladený (aj farebne) ako projekt pre obchod s hračkami
 • po dohode s cvičiacim môžete robiť aj projekt, ktorý nie je databázou, ale náročnosťou zodpovedá tejto téme


Štruktúra programu

 • záznamy databázy aj samotnú databázu realizujte pomocou tried - každú z týchto tried definujte v samostatnej programovej jednotke (unit)
  • postupnosť záznamov v pamäti môžete realizovať napríklad pomocou dynamického poľa alebo spájaného zoznamu
 • nepoužívajte žiadnu podporu databáz v Lazaruse (všetko by ste si mali naprogramovať sami)
 • nemusíte robiť web stránku, stačí okomentovať kód
 • nezabudnite ošetriť zlé vstupy


Možné rozšírenia

 • k položkám databázy môžete dorobiť napr. aj obrázky, zvukové nahrávky (napr. k CD obchodu, ...) a pod.
 • viac rôznych typov záznamov (napr. typ ošetrovateľ a typ zviera v ZOO, ...)
 • uchovávanie nastavení prostredia v .ini súbore (môžete s ním pracovať ako s textovým súborom)
 • vyhľadávanie v databáze pomocou komplikovanejších dotazov (napr. hľadám modré auto s rokom výroby do 1990, ...)
 • rôzne triedenia a filtrovanie (napr. utrieď podľa roku, podľa abecedy, zobraz len požičané knihy, ...)


Témy

Všetky témy berte len ako námety. Navrhované položky záznamu, ani štruktúra nie sú povinné. Môžete si navrhnúť aj vlastnú tému, pre ktorú realizujete databázu.


 • ZOO - eviduje zvieratá (meno, druh, miesto, dátum narodenia, akú potravu a kedy potrebuje, ako často mu treba čistiť klietku, dátum posledného čistenia, meno pracovníka, ktorý sa oň stará, ...), denný rozpis podávania potravy, mesačný rozpis čistenia klietok, ...


 • malá reštaurácia - evidencia zásob potravín (názov, množstvo, ...), evidencia jedál (názov, aké potraviny treba na jeho prípravu, ich množstvo, ...), pomáha pripravovať jedálny lístok


 • malý hotel - evidencia izieb a hostí (číslo izby, počet lôžok, či je s kúpeľňou alebo bez, či má balkón, či je voľná, obsadená (meno hosťa, jeho adresa, odkedy - dokedy, ...) alebo rezervovaná, (odkedy - dokedy), cena, ...), rezervácia izieb, ...


 • kartotéka pôžičiek v knižnici - evidencia čitateľov (meno čitateľa, adresa, počet požičaných kníh, ich názvy, autori a tematika, dátum vypožičania, počet predĺžení, ...), rozposielanie upomienok, vyžiadanie danej knihy od čitateľa, ktorý ju má najdlhšie, ...


 • predajňa software pre PC - evidencia tovaru (názov, druh, cena, parametre, popis, počet kusov na sklade, do akého balíku patrí, ...), dopĺňanie zásob, zľavy pre celé balíky, zľavy pre školstvo, ...


 • predajňa hardware PC - evidencia tovaru (názov, druh, parametre, cena, do akej zostavy sa môže použiť, ...), dopĺňanie zásob, ponuka iného tovaru toho istého druhu, zľavy pre celé zostavy,...


 • sklad výrobkov v malom závode - evidencia (názov, druh, parametre, počet kusov, ...), vybavovanie objednávok, ktoré tovary treba doplniť, ...


 • autoopravovňa - evidencia využitia majstrov (meno, adresa, aké opravy je schopný vykonávať, na čom práve pracuje, odkedy a dokedy, ...), vybavovanie objednávok,...


 • plaváreň - rezervovanie časov (pre koho, deň, hodina, na ako dlho, koľko dráh potrebuje, ...), prípadne ponuka iného času v daný deň, resp. daného času v iný deň, výpis rozvrhu plavárne na daný deň, na celý týždeň,...


 • malá škola - príprava rozvrhov hodín (deň, hodina, miestnosť, krúžok, predmet, vyučujúci, ...), výpis rozvrhu miestnosti, výpis rozvrhu krúžku, učiteľa,...


 • nemocnica - rozpis služieb zdravotných sestier (meno, adresa, deň, od-do,... ), výpis príplatkov za nočnú službu, ktorá sestra mala najčastejšie nočné služby za dané obdobie, ...


 • študijné výsledky skupiny študentov (meno, adresa, ročník, krúžok, počet skúšok, známky, termíny, ...), výpis zoznamu študentov, ktorí budú opakovať ročník, tých, ktorí mali aspoň jeden dekanský termín, zoznam predmetov, s ktorými boli najväčšie problémy, ...


 • evidencia v predajni nábytku (názov, druh, celé zostavy, rozmery jednotlivých kusov, farba, cena, ...), vybavovanie požiadaviek zákazníka, ponuka iného nábytku v danej farbe, ak požadovaný nie je na sklade, ...


 • školský bufet - evidencia tovaru (názov, druh, cena, množstvo na sklade, ...), dopĺňanie zásob tovaru, ktorý už nie je v bufete, vybavovanie objednávok, rôzne akcie a zľavy, ...


 • diár - eviduje (služobné cesty, dovolenky, PN, schôdze, návštevy, narodeniny, ...), upozorňuje na povinnosti daného dňa, vypisuje (zobrazuje) v rôznych formátoch, ...


 • evidencia na autobusovej stanici (číslo spoja, východzia stanica, cieľová stanica, čas odchodu, čas príchodu, počet rezervovaných miest, cena cestovného lístku, ...), informácie o odchodoch a príchodoch autobusov, predaj miesteniek, ...


 • evidencia skladu chemikálií (číslo a stav zásob, požadovaná min. zásoba, exspiračná doba, ...), vybavovanie objednávok zákazníkov, dopĺňanie zásob zo závodu, ...


 • evidencia pacientov v nemocnici (meno, adresa, vek, diagnóza, odkedy je v nemocničnom ošetrení, kedy a aké lieky používa, na ktorej izbe leží, ...), rozpis podávania liekov pacientom, ...


 • evidencia motorových vozidiel (značka, typ, ŠPZ, meno majiteľa, adresa, rok výroby, farba, ...), vypisovanie pozvánok na STK, výpis zoznamu možných páchateľov trestnej činnosti podľa neúplného popisu vozidla, ...


 • evidencia darcov krvi (meno, adresa, krvná skupina, koľkokrát daroval krv, kedy naposledy, ...), hľadanie vhodných darcov, obmedzenia na počet a množstvo darovaní, ...


 • program pre určovanie výšky prospechového štipendia - evidencia študijných výsledkov a aktivity študentov (meno, ročník, krúžok, skúšky a klasifikované zápočty (predmet, známka), či robí VPS alebo PPS, ...)


 • program na prípravu a tlač harmonogramu skúšok (názov predmetu, meno skúšajúceho, koľko času treba na prípravu, kedy sú termíny, ...), čo najoptimálnejšie rozloženie skúšok, ...


 • evidencia reštaurácií (meno, adresa, otváracie hodiny, špeciality, kapacita, počet rezervovaných stolov, ...), rezervácia stolov, rezervácia reštaurácie na oslavy, ...)


 • lekáreň - evidencia liekov (názov, cena, indikácia, kontraindikácia, dátum výroby, množstvo na sklade, ...), dopĺňanie zásob, najčastejšie vydávané lieky na recept, najčastejšie kupované lieky, ...


 • obchodný dom - evidencia tovaru (názov, druh, cena, ...), zvyšovanie cien jednotlivých druhov tovarov, pomoc pokladníčkam pri určovaní ceny a celkovej sumy, ...


 • evidencia hercov, spevákov, tanečníkov v Národnom divadle – súčasný repertoár, kto hrá v ktorej hre, kedy sa čo hrá, kto môže zaskočiť v zadanej hre, ...


 • zoznam a evidencia tajnej služby SIS – pracovníci: meno, krycie meno, kontaktná osoba, záznamy o dodaných informáciách, bydlisko, – akcie: dátum, miesto, kto sa zúčastnil, – okruh sledovaných osôb, ...


 • zmenáreň - evidencia hotovosti valút (názov meny, kurz (nákup, predaj), množstvo, ...), aktualizovanie kurzov, poskytovanie zmenárenských služieb zákazníkom, ...


 • mzdové účtovníctvo - evidencia zamestnancov (meno, adresa, zaradenie, oddelenie, dovolenka (vyčerpaná, nevyčerpaná, vyčerpaná v danom mesiaci), PN v danom mesiaci, základný plat, daň, záloha, ...), počítanie výplat, ...


 • informátor v TESCu (kde je ktoré oddelenie, ponuka dňa v danom oddelení, ktoré oddelenie dnes ponúka tovar za dočasne znížené ceny, koľko stojí a v ktorom oddelení dostať daný tovar, ...)


 • evidencia žiadateľov o byt (meno, adresa, vek, stav, číslo žiadosti, deň podania žiadosti, ...), zostavovanie poradovníka, prideľovanie bytov, ...


 • evidencia banky transplantátov (názov, dokedy ho možno použiť, ...), darcov a príjemcov (meno, adresa, vek, ... ), hľadanie vhodného darcu, príjemcu


 • evidencia videokaziet v štúdiovom pracovisku (obsah programov na kazete, dĺžka záznamu, tematika programu, hľadanie vhodnej kazety pre záznam ďalšieho programu, ...)


 • evidencia ubytovní v Európe (meno, štát, typ (hotelA, hotelB, motel, turistická ubytovňa, kemp, ...), služby (stravovanie: v mieste ubytovania alebo vo vzdialenosti n km; obchod; bazén; sauna; ...), adresa, kapacita,...), výpis zoznamu ubytovní v danom štáte, daného typu, s danými službami, ...


 • evidencia pôžičiek v sporiteľni (meno zákazníka, adresa, meno ručiteľa, typ pôžičky, výška pôžičky, % úroku, dátum otvorenia pôžičky,...)


 • evidencia poistiek v poisťovni (meno poisteného, adresa, výška poistky, výška platby, dátum uzatvorenia poistky, čas, ...)


 • evidencia poslancov v parlamente (meno, adresa, strana, odborné zameranie, či bol lustrovaný, koľkokrát nebol na schôdzi, či už platil pokutu, ...), vyhľadávanie vhodných kandidátov do parlamentných výborov


 • evidencia žiadateľov o internát (meno, adresa, ročník, študijný priemer, vzdialenosť bydliska od školy, počet bodov, či je sociálny prípad, či robí VPS (vedeckú pomocnú silu), kde chce bývať, s kým chce bývať, ...)


 • evidencia kandidátiek na MISS SR (meno, adresa, povolanie, záujmy, jazykové znalosti, miery, farba vlasov, farba očí, umiestnenie v krajskom kole, ...)


 • evidencia v predajni skrípt (názov, mená autorov, oblasť, cena, rok vydania, počet exemplárov, ...), objednávanie skrípt, ktoré už nie sú v predajni, doporučenie iných skrípt z danej oblasti, ...


 • družstvo na výrobu nábytku - evidencia objednávok (meno, adresa, typ nábytku (kuchyňa, spálňa, obývačka, jednotlivé kusy, ...), názov nábytku, farba, cena, dátum, ...), výpis najčastejšie žiadaného nábytku, zmena cien daného typu nábytku, doporučenie iného nábytku (daného typu, v približne rovnakej cene, v danej farbe, ...), ak žiadaný nie je na sklade, ...


 • fakultné kino FMFI - evidencia filmov (názov, meno režiséra, tematika, či je farebný, koľkokrát bol už premietnutý, aká bola návštevnosť, či ešte bude premietaný, ...)


 • policajná evidencia zločincov (meno, prezývky, posledná adresa, oblasť aktivity, výška, postava, zvláštne znamenie, či už bol zatvorený, ako dlho a kde, či je po ňom práve vyhlásené pátranie, ...)


 • evidencia sprievodcov v cestovnej kancelárii (meno, adresa, jazykové znalosti, či robí sprievodcu len po SR, alebo aj po zahraničí, akej oblasti sa venuje (kultúrne pamiatky, turistika, veľtrhy, ...)


 • evidencia platní, pások a CD v štúdiovom pracovisku (o aký typ média ide, interpreti a skladby na danom médiu, dĺžka záznamu, tematika, ...), vyhľadávanie danej skladby, prípadne inej skladby s rovnakou tematikou, vyhľadávanie skladby s danou dĺžkou, ...


 • evidencia predavačov na burze (meno, adresa, ktoré druhy tovaru ponúka a za koľko, čas predaja, kedy a na ako dlho si predplatil miesto na predávanie, ...), informácie o tom, kto predáva daný druh tovaru, u koho je daný tovar najlacnejší, ...


 • evidencia zákaziek vo fotozberni (meno zákazníka, adresa, dátum zadania zákazky, predpokladaný dátum vyhotovenia, o akú zákazku ide (vyvolanie filmu, diapozitívy, fotky, ...), koľko kusov, aké rozmery, ...), najčastejšie zadávané zákazky, ...


 • evidencia zamestnancov u súkromnej stavebnej firmy (meno, adresa, či je trvalý alebo externý zamestnanec, aké práce vie robiť, kde a na čom práve pracuje, ...), kedy majú byť dokončené práce na danej stavbe, kedy môže byť vybavená objednávka na dané práce, ...


 • evidencia zájazdov v cestovnej kancelárii (miesto, doprava, ubytovanie, stravovanie, cena, dĺžka trvania, počet turnusov, kapacita, koľko je rezervovaných miest na jednotlivé turnusy, ...), možnosť rezervácie na daný zájazd, ponuka iného turnusu, ak daný je obsadený, ...


 • evidencia zákazníkov donáškovej služby (meno zákazníka, adresa, druh tovaru, na kedy je donáška objednaná (deň, hodina), cena za donášku, príplatok za víkend, ...), výpis počtu objednávok na daný deň resp. hodinu, najčastejšie objednávaný tovar, ...


 • evidencia občanov na matrike (meno, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, meno matky, meno otca, dátum uvítania, ...), výpis všetkých detí, ktoré budú mať uvítanie v daný deň, či sa v danom období narodilo viac dievčat alebo chlapcov, ...


 • matrika - plánovanie sobášov (deň, hodina, mená snúbencov, adresy, dátumy narodenia, meno sobášiaceho, mená svedkov, objednaná hudba,...), výpis najobsadenejších dní v roku, výpis voľných časov v daný deň, ...


 • kartotéka v zoznamovacej kancelárii (meno, adresa, pohlavie, dátum narodenia, výška, váha, miery, farba vlasov, farba očí, povolanie, záujmy, jazykové znalosti, požiadavky na partnera, ...), výber vhodného partnera (partnerov) spĺňajúceho dané kritériá, ...


 • súkromný zelovoc - evidencia skladu (druh, akosť, množstvo, veľko/maloobchodná cena, dátum dodania, krajina/oblasť výrobcu), presuny do predajne, priebežné účtovanie predaja, odpisy pokazeného/poškodeného tovaru, reklamácie zákazníkov, výpočty zisku, výpisy druhov tovaru, ktoré treba doobjednať (podľa čerpaných zásob)


 • evidencia detí v pôrodnici - meno, dát. a čas narodenia, pohlavie, váha, výška, donosenosť, moment. zdrav. stav, štátna príslušnosť, národnosť, mená rodičov, výživa (umelá, od matky, inkubátor) výpis podľa času nar., podľa zdrav. stavu, dátumu predpokl. prepustenia, druhu výživy, počet novorodencov zaradených do určitej skupiny a pod.


 • filatelista - katalógový názov známky, farba, rok, štát, poškodenie, katalógová cena, tematický okruh, počet rovnakých ks, počet určený na event. výmenu, číslo albumu a strana, prehľadávanie podľa roku vydania, štátu, albumu, predaj a následná zmena v počte ks


 • zoznam podriadených šéfa mafie - meno, lokál kde sa obyčajne zdržiava, predmet činnosti (vraždy, vydieranie, drogy a pod.), hierarch. zaradenie, vek, počet prípadov trestania a popis za čo, počet rokov strávených v base, či je namočený v nejakej horúcej afére alebo sa momentálne stiahol do ústrania a nedá sa s ním počítať, či nie je na nože s konkurenčným rodinným klanom a ak áno s ktorým, vyhľadanie vhodného mafiána na akciu, prehľad obľúbenosti lokálov mafiánmi, ktoré rodiny sú najväčší nepriatelia, tabuľka mafiánov podľa skúseností - roky v base


 • informačný systém daňového úradu - meno podnikateľa, obrat, výdavky, zisk, odvedená výška daní, vypočítaná výška, rozdiel a pokuta, odbor činnosti, miesto podnikania, zostava podnikateľov v mieste, s max/min obratom, ziskom, platiči max. pokút, kt. odbory podnikania vykazujú maximálny zisk, v ktorých je zapojených max. ľudí, ktorí podnikatelia zamestnávajú najviac osôb


 • záložňa vecí - dátum vloženia, komu boli vyplat. peniaze, koľko, evidenčné číslo veci, kde je uložená, kedy sa dohodlo vyzdvihnutie, kedy vec prepadá v prospech záložne, výpis vecí, kt. prepadli, kt. prepadnú do troch dní, zoznam častých zákazníkov, skladové zásoby v Sk a pod.


 • dobrovoľní vojaci - zákl. osobné údaje, vzdelanie, zdrav. stav, vek, odklad, či je držiteľom vodičáku, znalosť cudzích jazykov, morzeovky, zaradenie do útvaru podľa vzdelania a zdrav. stavu (výsadkár, radista, vodič, pohraničiar a pod.), kedy nastúpil, ako je vzdialený od bydliska, zmena vzdialenosti pri zmene rodinného stavu a pod, ...


 • pašerácky radca - zoznam colníc, na každej mená podplatiteľných colníkov, pre každú colnicu zoznam tovarov vhodných na pašovanie - blízky a rýchly odbyt, objem paš. tovaru t.j. priepustnosť colnice, aké percento z paš. sumy colníci požadujú ako úplatok, ktoré tovary nie je možné pašovať na danej colnici, prehľad colníc s vyhovujúcimi podmienkami na pašovanie vybraného tovaru, štáty medzi kt. colnica leží, zoznam vhodných colníc medzi vybr. štátmi s najlepšími podmienkami z hľadiska veľkého objemu priepustnosti, druhu tovaru, malého počtu zákazov pašovania ...


 • PNS - predávané tituly, druh (denník/týž./mesačník/neperiodikum), počet objedn. a dodaných ks, remitenda v ks, cena, tematický okruh, zoznam početne najžiadanejších titulov, tituly s najväčším obratom vzhľadom na cenu, najmenej žiadané tituly, zmeny v zozname titulov - vyradenie, pridanie, zmena názvu, ceny a pod.


 • múzeum - zoznam exponátov, rok vzniku, autor, katalógový názov, ktorý odborník potvrdzuje, že dielo nie je falzifikát, histor. názov obdobia vzniku (baroko, renesancia ...), darca alebo miesto dražby či iné múzeum, od kt. bolo dielo odkúpené, či je dielo archivované alebo vystavené, orient. cena, výpis diel od istého autora, z vybraného obdobia, zoznam vystavených diel, pribl. hodnota vybraných diel


 • dopravný inšpektorát - postupné zaznamenávanie doprav. nehôd, kto je účastník, ŠPZ a typ áut v nehode, mená svedkov, čas nehody, koľko zdrav. postihnutých a mŕtvych, odhadnutá škoda na vozidlách a iných veciach, miesto činu, prehľady miest s max. výskytom nehôd, hodiny s max. nehôd, rôzne prehľady podľa počtu zranených, usmrtených (miesta a hodiny častých výskytov), osoby často zúčastnené pri nehodách, typy automobilov s veľkým počtom nehôd a s najmenším počtom zranení


 • predajňa exotických rastlín - latinský názov, požiadavky (vlhkosť, svetlosť v %, pôvod, častosť zalievania, citlivosť, škodcovia, protiprípravky, počet ks na sklade a cena za ks, ako často a v ktorom období rastlina kvitne) ponuka rastlín zákazníkovi podľa jeho požiadaviek - cena, citlivosť a náročnosť atď.


 • veterinárov záznamník - aké zviera, komu patrí (meno a známka), kedy bolo ošetrené, diagnóza, predpísané lieky, objednaný na kontrolu dňa, prehľady za uplynulé obdobie - zvieratá, diagnózy, použité lieky, ktoré dni sú už obsadené na kontrolu, ...


 • penzión dôchodcov - zoznam osôb, ošetrujúca sestra, vek, choroby, číslo izby, poschodia, počet lôžok na izbe, z toho voľných, záľuby a hobby, zatrieďovanie prišlých dôchodcov podľa voľných izieb a podobných záľub na izby, zoznam dôchodcov s rovnakou diagnózou, zoradenie podľa veku ...


 • kartotéka článkov z časopisov - názov článku, autor, téma, či išlo o seriál, preklad z .., rozsah - strany, číslo a názov časopisu, výpis článkov na danú tému od vybraného autora, zo špec. časopisu atď., obnovovanie zoznamu článkov, vyradenie článkov z vyradených časopisov a ročníkov


 • požiarnici - výjazdy, kam a kedy, rozsah požiaru, počet zasahujúcich a postihnutých požiarnikov, počet vozov na akcii, či išlo o planý poplach, cvičenie alebo skutočný požiar, mená obzvlášť obetavých, štatistiky prípadov podľa miesta času škôd, mená často vyznamenaných sa požiarnikov, obdobia častých zásahov, priemerný počet osôb na zásahu, ...


 • rádiostanice - názov, vysielacie frekvencie, čas vysielania, orientácia, jazyky v kt. vysiela, vysielače a satelity kt. prenášajú signál, názvy najsledovanejších relácií, približ. počet poslucháčov, najpočúvanejšie hodiny, cenník reklamy stanice, ktoré stanice vysielajú pre poslucháčov na danú tému, pre koľko ľudí v danom čase, kedy sú najsledovanejšie hodiny vysielania, stanice s naj.(lacnejšou, drahšou, sledovanejšou reklamou), koľko ľudí počúva v danej hodine, zoznam staníc s medzinár. vysielaním a pod. ...


 • zostavovanie programu vysielania - deň v týždni a čas pravidelných relácií, mená moderátorov, zaraďovanie ďalších relácií, pridelenie technika a moderátora pre danú hodinu a reláciu, vyhľadanie bielych miest v harmonograme vysielania, presunutie relácie v čase (šport. a polit. udalosti), rovnomerné rozmiestnenie reklamy cez týždeň, ...


 • archív hercov - mená, vek, počet filmov, mená filmov kde hral jednu z hlavných postáv, najčastejší režiséri, partneri v hereckých roliach, znalosť cudzích rečí, hry na hud. nástroj, plávania, farba očí, vlasov, výška, ocenenia, vyhľadávanie herca podľa rozličných požiadaviek, vyhľadanie okruhu hercov, kt. spolupracovali s daným režisérom, výber podľa typu postavy (komik, záporný typ, zvodca žien, jedovitá starena, trpaslík)


 • požičovňa automobilov - značka, typ (cabriolet, limuzína, combi, mikrobus), ŠPZ, vek, počet miest, objem motora, farba, počet naj. km, najvyššia dosiahnuteľná rýchlosť, spotreba, poplatok za deň, zoznam vozov vhodných pre potreby zákazníka, vymazanie predaných vozidiel, pridávanie nakúpených vozidiel, zablokovanie pôžičky už požičaného vozidla


 • trénerov záznamník - mená hráčov, ich zaradenie (obranca, útočník, krídlo,...), koľkokrát daný hráč reprezentoval, ich vek, z ktorého klubu pochádzajú, na akú dobu je podpísaná zmluva, za aký honorár hráč hrá, koľko stál jeho prestup, evidencia hráčovho zranenia (druh, dĺžka hospitalizácie,...), zostavovanie formácií (útok, obrana,...), program môže trénerovi ponúknuť vhodného hráča do formácie – zostavy


 • evidencia politických strán idúcich do volieb - názov strany - hnutia, hlavní predstavitelia, členská základňa (počet, vekové zloženie, sociálne zaradenie), rok vzniku, koaliční partneri, hlavné body volebného programu, predbežná percentuálna úspešnosť vo voľbách (a v minulých voľbách), vyhľadávanie strany podľa jedného z bodov z vol. program, podľa početnosti a zloženia členskej základne


 • stavebné bytové družstvo - evidencia užívateľov bytu, dátum nasťahovania, výška nájomného, počet obyvateľov bytu, kategória, plocha, poschodie, vyhľadávanie bytov podľa výšky nájomného, hustoty osídlenia, poschodia, doby užívania


 • prijímacie skúšky na VŠ - meno študenta, pôvod (štát, škola), dátum narodenia, známky z hlavných predmetov, výsledky prijímacích skúšok, poľahčujúce okolnosti k prijatiu (olympiády, SOČ, atď), zoznam študentov podľa výsledkov prijímacích skúšok, podľa dátumu narodenia, zahraničných študentov...


 • AVÍZO - evidencia inzerátov podľa témy - rubrika, telefónne číslo, text inzerátu, ponuka - dopyt, cena, vyhľadávanie podľa ceny, témy, ponuky - dopytu, dopĺňanie novými inzerátmi, vyhadzovanie neaktuálnych inzerátov, ...


 • železničná stanica - evidencia vlakov, ktoré cez deň prichádzajú a odchádzajú, mimoriadne vlaky, nákladné vlaky - dokedy majú byť vyložené, ktoré vagóny idú ďalej, čísla vlakov, akceptovať zmeny cestového poriadku, meno rušňovodiča, sprievodcu, typ vlaku (osobný, spešný, rýchlik) ...


 • evidencia poľnohospodárskeho družstva - živý a neživý inventár, pôda, čo sa na nej vysadilo, odberatelia mlieka, mäsa, obilia, ďalší spolupracovníci ...


 • záznam pacienta na psychiatrickej klinike - meno, dátum narodenia, dátum vyšetrenia, vek, pohlavie, rodinná anamnéza, osobná anamnéza, úrazy CNS, vyšetrenia, ktoré absolvoval, záver z vyšetrení, vyhľadávanie pacientov s rovnakými závermi z vyšetrení (nejaké spoločné slovo v závere vyšetrenia), podľa pohlavia ...


 • evidencia výpalníka – zoznam 'chránených' objektov, výška výpalného, kontaktná osoba, konkurenční výpalníci, ...


 • evidencia hackerov – informácie o osobe, špecializácia, ohodnotenie "šikovnosti", koľkokrát prichytený soft. políciou


 • MHD cestovný poriadok – fiktívne mesto, v ktorom je zopár liniek, linka je postupnosť zastávok s časmi, prestupovanie, pridávanie/odoberanie/zmena liniek, ...


 • CD predajňa – interprét, názov, cena, počet kusov pre jednotlivé CD, predaj, príjem nového tovaru, výpis CD nutných objednať,...


 • video požičovňa – tituly (názov, režisér/vydavateľstvo, rok vydania, tematika, ...) meno požičiavateľa, adresa, počet požičaných video pások, dátum vypožičania, počet predĺžení, rozposielanie upomienok, ...


 • evidencia (športovej) stávkovej kancelárie – zápasy, kurzy, zostavenie tiketu, vyplácanie výhier, pridávanie/odoberanie zápasov, vypisovanie kurzového lístku podľa športov, ...


 • kartotéka www stránok – adresy, obsah, ohodnotenie, tematika, navštevovanosť, aktuálnosť/posledná zmena, podobné stránky, ...


 • kuchárska kniha, kartotéka vlastných receptov – kategórie podľa chodu, podľa surovín, čas prípravy, obtiažnosť, ...


 • rezervácia leteniek – informácie o osobe, odkiaľ, kam, prestupovanie, čas odchodu, čas príchodu, zmena/zrušenie rezervácie, možnosti nástupného miesta, vyhľadávanie, ...


 • evidencia väzníc v SR – info o väzňoch, aký priestupok, počet odsedených/chýbajúcich rokov, zlučovanie/ rozdelenie väzníc, amnestie, ...


 • pizza express, objednávanie po telefóne – suroviny, nápoje a iné tovary, určenie konečnej ceny, zľavy, pridanie novej objednávky / vybavenie objednávky, info o objednávateľovi, efektívne roznášanie, ...


 • kartotéka freeware na Internete – adresa, zameranie, licenčné podmienky, veľkosť, ohodnotenie, aktuálnosť, bezpečnosť, ....


 • zber a rozvoz zeleniny – dodávatelia, kupci, druhy zeleniny, naplnenie jednej dodávky (konkrétny počet prepraviek), prípadne ďalšieho prívesu, ceny za kúpu / za predaj, ...


 • evidencia neplatičov – kto nezaplatil akej firme, za aký tovar, akú sumu, info o neplatičovi, poznámka–ako nakupuje, ...


 • roznášač novín – noviny, časopisy, adresy prijímateľov, v ktorý deň zobrať ktoré a koľko periodík, ...


 • záhradník v botanickej záhrade – evidencia polievania, hnojenia rastlín, presádzanie, strihanie, kontrola / ochrana proti škodcom,...