35.Prednaska

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
35. Prednáška


Skúška pri počítači v letnom semestri

Na skúške sa riešia 2 praktické úlohy pri počítači - za každú max 20 bodov.

Z každej úlohy treba vyriešiť aspoň za 1/3 bodov (t.j. aspoň 7 bodov z 20) - inak je termín skúšky neúspešný.

 • v prípade, že odovzdáte program, ktorý sa nedá skompilovať, úloha bude hodnotená za 0 bodov
 • ak je súčasťou zadania prečítanie textového alebo binárneho súboru, padnutie programu počas jeho čítania bude ohodnotené maximálne 1 bodom
 • všetky programy sa pri kontrole budú spúšťať so zapnutými kontrolami prekladača

Skúška pri počítači bude v počítačových miestnostiach H3 a H6 a začína o 8:00 a skončiť musíte do 12:30.

 • počas skúšky nie sú povolené žiadne pomocné materiály (knihy, zošity, ťaháky), nebude ani prístup na internet
 • prvých 15 minút skúšky (t.j. medzi 8:00 a 8:15) môžete navzájom medzi sebou komunikovať - môžete si vysvetľovať zadania, môžete si komentovať postupy riešenia


Okruhy tém pre oba skúškové príklady:

 1. konzolová aplikácia, ktorá číta vstup z klávesnice alebo zo súboru, spracuje ho nejakým algoritmom a vypíše výsledky do textovej plochy, resp. ich zapíše do súboru; algoritmami môžu byť napr.
  • vyhľadávanie, napr. binárne vyhľadávanie, binárny vyhľadávací strom, lexikografický strom
  • práca s binárnym stromom, aritmetickým stromom
  • rôzne typy triedení
  • backtracking
 2. grafická aplikácia, ktorá zo súboru prečíta vstupné dáta, napr. nejaký graf, vykreslí ich a zobrazí priebeh nejakého algoritmu, napr.
  • prehľadávanie do šírky, alebo hĺbky
  • backtracking
  • pridávanie, resp. odoberanie hrán a vrcholov
 • aspoň v jednom z týchto príkladov bude práca s binárnym súborom pomocou TStream
 • maximálne v jednom z týchto príkladov bude treba použiť backtracking


Riešenie zadania


Zadania úloh zo skúšok v šk. roku 2012/2013

 1. zadanie z 27.5.2013
 2. zadanie z 3.6.2013
 3. zadanie zo 17.6.2013
 4. zadanie z 24.6.2013


Zadania úloh zo skúšok z minulých rokov


späť | ďalej