34.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
d
Riadok 31: Riadok 31:
 
** prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v riadku má niektorých svojich kamarátov vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
 
** prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v riadku má niektorých svojich kamarátov vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
 
** zistiť počet vrcholov, počet komponentov, vrchol s najmenším aj najväčším počtom susedov
 
** zistiť počet vrcholov, počet komponentov, vrchol s najmenším aj najväčším počtom susedov
 +
** zistiť, či je graf súvislý (algoritmus do hĺbky)
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->

Verzia zo dňa a času 09:53, 10. máj 2013

34. Cvičenie


< 34.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. graf je zadeklarovaný:

type
 TVrchol = class
  Meno: Integer;
  Sus: set of 1..N;
 end;
 TGraf = class
  G: array [1..N] of TVrchol;
  procedure Dosirky(V: Integer);
 end;
 • pre daný graf metóda Dosirky spustí algoritmus do šírky a očísluje všetky vrcholy (do premennej Meno) tak, že štartový vrchol VMeno = 0, jeho bezprostrední susedia majú postupne hodnoty od 1 vyššie, všetci ich ďalší susedia majú vyššie a vyššie očíslovanie; zrejme sú vrcholy očíslované rôznymi hodnotami 0 až N-1 (nemáme k dispozícii štruktúru Queue)


Cvičenie

práca s grafom a s textovým (binárnym) súborom

 • súbor graf.txt obsahuje popis grafu
  • prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v riadku má niektorých svojich kamarátov vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
  • zistiť počet vrcholov, počet komponentov, vrchol s najmenším aj najväčším počtom susedov
  • zistiť, či je graf súvislý (algoritmus do hĺbky)


Domáca úloha

1.