34.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Riadok 1: Riadok 1:
 
{{Nadpis| 34. Cvičenie}}
 
{{Nadpis| 34. Cvičenie}}
 
[[34.Prednaska|< 34.Prednáška]] | [[34.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
 
[[34.Prednaska|< 34.Prednáška]] | [[34.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
 
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->
Riadok 21: Riadok 20:
 
|}
 
|}
 
* pre daný graf metóda '''Dosirky''' spustí algoritmus do šírky a očísluje všetky vrcholy (do premennej '''Meno''') tak, že štartový vrchol '''V''' má '''Meno''' = 0, jeho bezprostrední susedia majú postupne hodnoty od 1 vyššie, všetci ich ďalší susedia majú vyššie a vyššie očíslovanie; zrejme sú vrcholy očíslované rôznymi hodnotami 0 až '''N'''-1 (nemáme k dispozícii štruktúru '''Queue''')
 
* pre daný graf metóda '''Dosirky''' spustí algoritmus do šírky a očísluje všetky vrcholy (do premennej '''Meno''') tak, že štartový vrchol '''V''' má '''Meno''' = 0, jeho bezprostrední susedia majú postupne hodnoty od 1 vyššie, všetci ich ďalší susedia majú vyššie a vyššie očíslovanie; zrejme sú vrcholy očíslované rôznymi hodnotami 0 až '''N'''-1 (nemáme k dispozícii štruktúru '''Queue''')
 
<!-- -->
 
 
=== Cvičenie ===
 
 
 
práca s grafom a s textovým (binárnym) súborom
 
* súbor [[Media:P34_graf.txt|graf.txt]] obsahuje popis grafu
 
** prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v riadku má niektorých svojich kamarátov vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
 
** zistiť počet vrcholov, počet komponentov, vrchol s najmenším aj najväčším počtom susedov
 
** zistiť, či je graf súvislý (algoritmus do hĺbky)
 
 
<!-- -->
 
 
=== Domáca úloha ===
 
 
1. do reprezentácie grafu doplnte pole a metódu
 
{{Prog}}
 
type
 
  TGraf = class
 
    ...
 
    Komponent: array of Integer;
 
    procedure UrobKomponenty;
 
  end;
 
|}
 
* metóda do poľa '''Komponent''' pre každý vrchol grafu zapíše číslo komponentu, v ktorom sa tento vrchol nachádza; ak sú dva vrcholy v tom istom komponente, majú v tomto poli rovnaké číslo; ak je graf súvislý, všetky vrcholy majú hodnotu 1
 

Aktuálna revízia z 11:09, 15. máj 2013

34. Cvičenie


< 34.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. graf je zadeklarovaný:

type
 TVrchol = class
  Meno: Integer;
  Sus: set of 1..N;
 end;
 TGraf = class
  G: array [1..N] of TVrchol;
  procedure Dosirky(V: Integer);
 end;
 • pre daný graf metóda Dosirky spustí algoritmus do šírky a očísluje všetky vrcholy (do premennej Meno) tak, že štartový vrchol VMeno = 0, jeho bezprostrední susedia majú postupne hodnoty od 1 vyššie, všetci ich ďalší susedia majú vyššie a vyššie očíslovanie; zrejme sú vrcholy očíslované rôznymi hodnotami 0 až N-1 (nemáme k dispozícii štruktúru Queue)