33.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 28: Riadok 28:
  
  
* backtracking - zatiaľ bez grafov
+
backtracking - zatiaľ bez grafov
 
+
* generovanie postupnosti číslic
 
+
* generovanie slov (z možiny {a, b, ...})
 +
* generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 +
:* spoluhláska z množiny {k, m, p}
 +
:* samohláska  z množiny {a, e, o}
 +
* magické štvorce:
 +
:* v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 +
:* 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->

Verzia zo dňa a času 05:17, 3. máj 2013

33. Cvičenie


< 33.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte konštruktor TGraf2.Create(...):

type
 TGraf1 = class
  G: array [1..N,1..N] of Boolean;
 end;
 
type
 TGraf2 = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  constructor Create(Graf1: TGraf1);
 end;


Cvičenie

backtracking - zatiaľ bez grafov

 • generovanie postupnosti číslic
 • generovanie slov (z možiny {a, b, ...})
 • generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 • spoluhláska z množiny {k, m, p}
 • samohláska z množiny {a, e, o}
 • magické štvorce:
 • v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 • 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet


Domáca úloha

1.