31.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

31. Cvičenie


< 31.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte podprogram

type
 TCas = record Hod, Min: Integer; end;  // hodiny, minúty
 TPole = array of TCas;
 
procedure Vloz(var Pole: TPole; Hod, Min: Integer);
 • procedúra zaradí novú položku na správne miesto do utriedeného poľa


Cvičenie

 • zadaný graf ako obrázok na tabuli zapísať do rôznych reprezentácií - orientovaný/neorientovaný, neohodnotený/ohodnotený - najprv na tabuli
 • pole množín
 • matica susedností
 • pole polí susedov
 • graf zapísať do textového súboru a potom prečítať do rôznych reprezentácií, v súbore sú v každom riadku
 • dvojice čísel spojených vrcholov
 • číslo vrcholu, súradnice, zoznam čísel susedov
 • buď vrchol (meno a súradnice) alebo hrana (dve mená + váha)
 • súradnice dvoch spojených vrcholov (x1, Y1, x2, y2), prípadne k tomu aj váha
 • prečítali sme neorientovaný graf ale niektoré hrany sú pritom len jedným smerom - treba doplniť
 • vykresliť graf
 • prevod grafu z jednej do druhej reprezentácie


Domáca úloha

1. naprogramovať

 • ...