30.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

30. Cvičenie


< 30.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. lexikografický strom

type
  TLStrom = class
    Pocet: Integer;
    P: array ['a'..'e'] of TLStrom;
  end;
  • metóda function TLStrom.Pocet(K: Integer): Integer zistí počet vrcholov v úrovni K, ktoré majú nulový Pocet = počet rôznych slov v slovníku dĺžky práve K


Cvičenie

Domáca úloha

1. naprogramovať ľubovoľný triediaci algoritmus , ktorého kód nebol v prednáške

  • ako procedúru TSort.Sort do projektu z prednášky

2. ľubovoľným spôsobom implementovať algoritmus Radix sort

  • napríklad na zotriedenie viac-ciferných čísel