30.Prednaska/Cvicenie: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 2: Riadok 2:
 
[[30.Prednaska|< 30.Prednáška]] | [[30.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
 
[[30.Prednaska|< 30.Prednáška]] | [[30.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
  
 
 
=== Rozcvička ===
 
 
 
1. lexikografický strom
 
{{Prog}}
 
type
 
  TLStrom = class
 
    Pocet: Integer;
 
    P: array ['a'..'e'] of TLStrom;
 
  end;
 
|}
 
* metóda '''function TLStrom.Pocet(K: Integer): Integer''' zistí počet vrcholov v úrovni '''K''', ktoré majú nulový '''Pocet''' = počet rôznych slov v slovníku dĺžky  práve '''K'''
 
  
  

Aktuálna revízia z 13:09, 22. marec 2013

30. Cvičenie


< 30.Prednáška | riešené úlohyCvičenie

Domáca úloha

1. naprogramovať ľubovoľný triediaci algoritmus , ktorého kód nebol v prednáške

  • ako procedúru TSort.Sort do projektu z prednášky

2. ľubovoľným spôsobom implementovať algoritmus Radix sort

  • napríklad na zotriedenie viac-ciferných čísel