30.Prednaska/Cvicenie: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Vytvorená stránka „{{Nadpis| 30. Cvičenie}} < 30.Prednáška | riešené úlohy === Rozcvička === 1. lexikografický strom {{Prog}} type ...“)
 
(Odstránený obsah stránky)
Riadok 1: Riadok 1:
{{Nadpis| 30. Cvičenie}}
 
[[30.Prednaska|< 30.Prednáška]] | [[30.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
 
  
 
 
=== Rozcvička ===
 
 
 
1. lexikografický strom
 
{{Prog}}
 
type
 
  TLStrom = class
 
    Pocet: Integer;
 
    P: array ['a'..'e'] of TLStrom;
 
  end;
 
|}
 
* metóda '''function TLStrom.Pocet(K: Integer): Integer''' zistí počet vrcholov v úrovni '''K''', ktoré majú nulový '''Pocet''' = počet rôznych slov v slovníku dĺžky  práve '''K'''
 
 
 
 
=== Cvičenie ===
 
 
*
 
 
=== Domáca úloha ===
 
 
1. naprogramovať ľubovoľný triediaci algoritmus , ktorého kód nebol v prednáške
 
* ako procedúru '''TSort.Sort''' do [[Media:P30.zip|projektu]] z prednášky
 
 
2. ľubovoľným spôsobom implementovať algoritmus Radix sort
 
* napríklad na zotriedenie viac-ciferných čísel
 

Verzia zo dňa a času 13:06, 22. marec 2013