29.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

29. Cvičenie


< 29.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. binárny strom je definovaný

TStrom = class
 Info: Integer;
 L, P: TStrom;
 • napísať metódu TStrom.Urob, ktorá upraví hodnoty vo vrcholoch (Info) stromu takto:
 • vo všetkých listoch bude hodnota 1
 • vo vnútorných listoch bude hodnota, ktorá je maximálna z hodnôt jeho synov zvýšené o 1 (zrejme, ak má vrchol len jedného syna, tak hodnota tohto syna zvýšená o 1 bude v samotnom vrchole)


Cvičenie

 • BVS
type
 TBVS = class
  Koren: TVrchol;
 end;
 • ručne vytvoriť, ak postupne pridávame: 6, 2, 4, 7, 3, 9, 5, 8, 1
 • ako vyzerá Preorder a Inorder výpis
 • metódy - rekurzívne aj nerekurzívne
function TBVS.Min: Integer;
function TBVS.Max: Integer;
function Hladaj(Hodnota: Integer): TVrchol;
 • ručne vyhadzovať vrchol zo stromu
 • aritmetické stromy


 • lexikografické stromyďalšie námetyDomáca úloha

1.