28.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

28. Cvičenie


< 28.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

pre spájaný zoznam

type
 TVrchol = class
  Info: Integer;
  Next: TVrchol;
  constructor Create(NoveInfo: Integer; NovyNext: TVrchol);
 end;
 
TZoznam = class
 Z: TVrchol;
end;

1. metóda TZoznam.Vymen(V1, V2: TVrchol) navzájom vymení dva vrcholy (nie iba ich obsahy) - zrejme treba nájsť ich predchodcov

2. metóda TZoznam.VyhodK vyhodí posledný vrchol zoznamu (smerník K na posledný vrchol by nám nepomohol)


Cvičenie

 • pre konkrétny strom (vo vrcholoch písmená napr. "programovanie") - ručne vypísať pre-, in- a post-order
 • do daného nakresleného stromu zapíšte písmená "programovanie", aby pre-order (in-order, post-order) vypísal v poradí "programovanie"
 • navrhnite trochu pozmenený strom tak, aby aj jeho pre-order vypísal v poradí "programovanie"ďalšie námety • ...


Domáca úloha

1. ...