27.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

27. Cvičenie


< 27.Prednáška | riešené úlohy

...

Domáca úloha

1. Vytvorte triedu TSlovnik, ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. slovnik.txt) zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.

pes dog
macka cat
... 
  • trieda TSlovnik je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
TVrchol = class
  Slov, Angl: string;
  Next: TVrchol;
  ...
end;
 
TSlovnik = class
  Z: Tvrchol;
  constructor Create(Subor: string);
  procedure Vloz(S, A: string);     // vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov
  ...
end;