27.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

27. Cvičenie


< 27.Prednáška | riešené úlohy

...

Domáca úloha

1. pre spájaný zoznam

type
  PVrchol = ^TVrchol;
  TVrchol = record
    Info: Integer;
    Next: PVrchol;
  end;
  • napísať procedúru Urob(Z: PVrchol), ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> nil
vyrobí zoznam
4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 -> nil