26.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať binárny súbor integer.dat do real.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
 • nepoužívajte polia ani reťazce


2. kopírovať binárny súbor real.dat do integer.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované (Round) na celé
 • nepoužívajte polia ani reťazce


Cvičenie

spájané zoznamy

 • vyrábanie zoznamov podľa rôznych podmienok
 • vkladanie a vyhadzovanie prvkov
 • rôzne funkcie typu:
 • minimum
 • priemer
 • počet nulových prvkov
 • smerník na stredný vrchol


Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý ...