26.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať binárny súbor integer.dat do real.dat

  • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
  • nepoužívajte polia ani reťazce


2. kopírovať binárny súbor real.dat do integer.dat

  • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované (Round) na celé
  • nepoužívajte polia ani reťazce


Cvičenie

1. ...

spájané zoznamy

  • ...


Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý ...