26.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 35: Riadok 35:
 
:* čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam (v správnom poradí)
 
:* čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam (v správnom poradí)
 
* vkladanie a vyhadzovanie prvkov
 
* vkladanie a vyhadzovanie prvkov
 +
:* za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 +
:* medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 ->)
 +
:* procedúra '''VyhodNulove''' vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 
* rôzne funkcie typu:
 
* rôzne funkcie typu:
 
:* zistí, či má zoznam aspoň 1 prvok
 
:* zistí, či má zoznam aspoň 1 prvok
Riadok 45: Riadok 48:
 
:* zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje
 
:* zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje
 
* funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra '''P: PVrchol''', t.j. '''P^.Next''' a '''P^.Next^.Next'''
 
* funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra '''P: PVrchol''', t.j. '''P^.Next''' a '''P^.Next^.Next'''
* procedúra '''VyhodNulove''' vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
+
* vlož zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (aj pred prvý, aj za posledný)
  
  

Verzia zo dňa a času 10:27, 21. február 2013

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať binárny súbor integer.dat do real.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
 • nepoužívajte polia ani reťazce


2. kopírovať binárny súbor real.dat do integer.dat

 • kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované (Round) na celé
 • nepoužívajte polia ani reťazce


Cvičenie

spájané zoznamy

 • vyrábanie zoznamov podľa rôznych podmienok
 • zadeklarujte zoznam celých čísel
 • len priradeniami a volaním New vyrobte 3-prvkový zoznam s číslami 1, 2, 3 - skúsiť rôzne usporiadania, napr.
1 -> 2 -> 3 -> 
2 -> 3 -> 1 -> 
3 -> 2 -> 1 -> 
...
 • čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam (v správnom poradí)
 • vkladanie a vyhadzovanie prvkov
 • za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 • medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 ->)
 • procedúra VyhodNulove vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 • rôzne funkcie typu:
 • zistí, či má zoznam aspoň 1 prvok
 • zistí, či má zoznam aspoň 2 prvky
 • minimálna hodnota
 • smerník na minimálnu hodnotu
 • priemer
 • počet nulových prvkov
 • smerník na stredný vrchol
 • zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje
 • funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra P: PVrchol, t.j. P^.Next a P^.Next^.Next
 • vlož zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (aj pred prvý, aj za posledný)


Domáca úloha

1. napíšte podprogram Otoc, ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu

procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú


2. napíšte podprogram Vymen, ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý

procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 • napr. pre zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 
po výmene dostávame zoznam
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 ->