25.Prednaska/Cvicenie0

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

25. Cvičenie


< 25.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať textový súbor cisla.txt do cisla1.txt

  • kde vstupný súbor obsahuje v každom riadku jedno celé číslo a výstupný súbor bude obsahovať všetky čísla zo vstupu okrem posledného
  • nepoužívajte polia


2. textový súbor cisla.txt obsahuje len celé čísla, pričom v niektorých riadkoch ich môže byť aj niekoľko, alebo niektoré riadky môžu byť aj prázdne

  • prečítať súbor a vypísať poradové číslo riadku, v ktorom je najväčší súčet čísel a vypísať aj tento súčet
  • nepoužívajte polia


3. prečítajte textový súbor subor.txt a vypíšte počet prázdnych riadkov v tomto súbore

  • nepoužívajte reťazce


Cvičenie

1.

2.


Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor