25.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 25: Riadok 25:
 
* meno inštancie môžete zvoliť ľubovoľné, napr. Subor, Stream, FileStream, F, Dada, Prud, ...
 
* meno inštancie môžete zvoliť ľubovoľné, napr. Subor, Stream, FileStream, F, Dada, Prud, ...
 
* vznikne prázdny súbor - dá sa skontrolovať v prieskumníkovi
 
* vznikne prázdny súbor - dá sa skontrolovať v prieskumníkovi
var
+
var
  F: TFileStream;
+
  F: TFileStream;
begin
+
begin
  F := TFileStream.Create('file.dat', fmCreate);
+
  F := TFileStream.Create('file.dat', fmCreate);
  F.Free;
+
  F.Free;
  WriteLn('done');
+
  WriteLn('done');
  ReadLn;
+
  ReadLn;
end.
+
end.
 +
 
 +
2. metódy '''WriteBuffer''' a '''ReadBuffer''' zapisujú a čítajú zo súboru - prvý parameter musí byť premenná
 +
* do súboru zapísať 256 bajtov od 0 do 255:
 +
var
 +
  F: TFileStream;
 +
  B: Byte;
 +
begin
 +
  F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite); ''// môže tu byť namiesto fmCreate, lebo už existuje''
 +
  for B := 0 to 255 do
 +
    F.WriteBuffer(B, SizeOf(Byte));
 +
  F.Free;
  
2.
 
*
 
  
  

Verzia zo dňa a času 10:57, 15. február 2013

25. Cvičenie


< 25.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať textový súbor cisla.txt do cisla1.txt

 • kde vstupný súbor obsahuje v každom riadku jedno celé číslo a výstupný súbor bude obsahovať všetky čísla zo vstupu okrem posledného
 • nepoužívajte polia ani reťazce


2. textový súbor cisla.txt obsahuje len celé čísla, pričom v niektorých riadkoch ich môže byť aj niekoľko, alebo niektoré riadky môžu byť aj prázdne

 • prečítať súbor a vypísať poradové číslo riadku, v ktorom je najväčší súčet čísel a vypísať aj tento súčet
 • nepoužívajte polia ani reťazce


3. prečítajte textový súbor subor.txt a vypíšte počet prázdnych riadkov v tomto súbore

 • nepoužívajte reťazce


Cvičenie

1. zadeklarovať údajový prúd ako objekt TFileStream (pozor, je to trieda), vytvoriť inštanciu (vytvoriť nový súbor) a hneď zatvoriť

 • meno inštancie môžete zvoliť ľubovoľné, napr. Subor, Stream, FileStream, F, Dada, Prud, ...
 • vznikne prázdny súbor - dá sa skontrolovať v prieskumníkovi
var
 F: TFileStream;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmCreate);
 F.Free;
 WriteLn('done');
 ReadLn;
end.

2. metódy WriteBuffer a ReadBuffer zapisujú a čítajú zo súboru - prvý parameter musí byť premenná

 • do súboru zapísať 256 bajtov od 0 do 255:
var
 F: TFileStream;
 B: Byte;
begin
 F := TFileStream.Create('file.dat', fmOpenReadWrite); // môže tu byť namiesto fmCreate, lebo už existuje
 for B := 0 to 255 do
  F.WriteBuffer(B, SizeOf(Byte));
 F.Free;


Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor