25.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 8: Riadok 8:
 
1. kopírovať textový súbor '''cisla.txt''' do '''cisla1.txt'''
 
1. kopírovať textový súbor '''cisla.txt''' do '''cisla1.txt'''
 
* kde vstupný súbor obsahuje v každom riadku jedno celé číslo a výstupný súbor bude obsahovať všetky čísla zo vstupu okrem posledného
 
* kde vstupný súbor obsahuje v každom riadku jedno celé číslo a výstupný súbor bude obsahovať všetky čísla zo vstupu okrem posledného
* nepoužívajte polia
+
* nepoužívajte polia ani reťazce
  
  
 
2. textový súbor '''cisla.txt''' obsahuje len celé čísla, pričom v niektorých riadkoch ich môže byť aj niekoľko, alebo niektoré riadky môžu byť aj prázdne
 
2. textový súbor '''cisla.txt''' obsahuje len celé čísla, pričom v niektorých riadkoch ich môže byť aj niekoľko, alebo niektoré riadky môžu byť aj prázdne
 
* prečítať súbor a vypísať poradové číslo riadku, v ktorom je najväčší súčet čísel a vypísať aj tento súčet
 
* prečítať súbor a vypísať poradové číslo riadku, v ktorom je najväčší súčet čísel a vypísať aj tento súčet
* nepoužívajte polia
+
* nepoužívajte polia ani reťazce
  
  
Riadok 22: Riadok 22:
 
=== Cvičenie ===
 
=== Cvičenie ===
  
1.
+
1. zadeklarovať údajový prúd ako objekt '''TFileStream''' (pozor, je to trieda), vytvoriť inštanciu (vytvoriť nový súbor) a hneď zatvoriť
*
+
* meno inštancie môžete zvoliť ľubovoľné, napr. Subor, Stream, FileStream, F, Dada, Prud, ...
 +
* vznikne prázdny súbor - dá sa skontrolovať v prieskumníkovi
 +
var
 +
  F: TFileStream;
 +
begin
 +
  F := TFileStream.Create('file.dat', fmCreate);
 +
  F.Free;
 +
  WriteLn('done');
 +
  ReadLn;
 +
end.
  
 
2.
 
2.

Verzia zo dňa a času 10:47, 15. február 2013

25. Cvičenie


< 25.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. kopírovať textový súbor cisla.txt do cisla1.txt

  • kde vstupný súbor obsahuje v každom riadku jedno celé číslo a výstupný súbor bude obsahovať všetky čísla zo vstupu okrem posledného
  • nepoužívajte polia ani reťazce


2. textový súbor cisla.txt obsahuje len celé čísla, pričom v niektorých riadkoch ich môže byť aj niekoľko, alebo niektoré riadky môžu byť aj prázdne

  • prečítať súbor a vypísať poradové číslo riadku, v ktorom je najväčší súčet čísel a vypísať aj tento súčet
  • nepoužívajte polia ani reťazce


3. prečítajte textový súbor subor.txt a vypíšte počet prázdnych riadkov v tomto súbore

  • nepoužívajte reťazce


Cvičenie

1. zadeklarovať údajový prúd ako objekt TFileStream (pozor, je to trieda), vytvoriť inštanciu (vytvoriť nový súbor) a hneď zatvoriť

  • meno inštancie môžete zvoliť ľubovoľné, napr. Subor, Stream, FileStream, F, Dada, Prud, ...
  • vznikne prázdny súbor - dá sa skontrolovať v prieskumníkovi

var

 F: TFileStream;

begin

 F := TFileStream.Create('file.dat', fmCreate);
 F.Free;
 WriteLn('done');
 ReadLn;

end.

2.


Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor