25.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

25. Cvičenie


< 25.Prednáška | riešené úlohy


Cvičenie

Domáca úloha

1. napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru

 • textový súbor studenti.txt obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer
 • treba to prečítať do záznamu:
type
 TStudent = record
  Meno: string[15];
  Rocnik: Byte;
  Priemer: Real;
 end;
 • každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 • v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 • NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)