1iai2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 26: Riadok 26:
 
|-
 
|-
 
! Belica Martin
 
! Belica Martin
| 2 || 1 || 4.5 || || 5 || || 4.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 2 || 1 ||4.5|| 1 || 5 || 1 || 4.5 || 1 || 3 || || 4 || 1 ||3.5|| 2 || 2 || || 5 ||0.5|| 5 || || || || {{Red|40}}
 
|-
 
|-
 
! Bucha Samuel
 
! Bucha Samuel
| 0.5 || 0.5 || 0.5 || || 4 || || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
|0.5||0.5||0.5|| || 4 || || 2 || || 2 || || - || || 2 || || 2 || ||1.5|| || 1 || || || || 15.5
 
|-
 
|-
 
! Dobiáš Dominik
 
! Dobiáš Dominik
| 2 || 1 || 5 || || 5 || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 2 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 4 || || - || || 2 || ||3.5|| || 3 || || || || 38.5
 
|-
 
|-
 
! Hanzlík Roman
 
! Hanzlík Roman
| - || || - || || 1 || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| - || || - || || 1 || || 1 || || 2 || || 1 || || 2 || || - || || - || || 3 || || || || 10
 
|-
 
|-
 
! Hervay Ákos
 
! Hervay Ákos
| - || || - || || 3.5 || || 2.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| - || || - || ||3.5|| ||2.5|| ||3.5||0.5|| 3 || || - || || 2 || || 1 || ||4.5|| || || || 20.5
 
|-
 
|-
 
! Jankovič Erik
 
! Jankovič Erik
| - || || 4.5 || || - || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| - || ||4.5|| 1 || - ||0.5|| 1 || ||3.5|| || - || || 5 || 1 ||4.5|| 1 || 5 || ||4.5|| || || || 31.5
 
|-
 
|-
 
! Knechta Dominik
 
! Knechta Dominik
| 3 || || 4.5 || || 4 || || 0.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 3 || ||4.5|| || 4 || ||0.5|| || - || || 1 || || 2 || || 2 || ||1.5|| || 2 || || || || 20
 
|-
 
|-
 
! Kováč Matúš
 
! Kováč Matúš
| 5 || || 4.9 || || 1 || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 5 || ||4.9|| || 1 || || 1 || || 3 || || 1 || ||2.5|| || 2 || ||4.5|| || 3 || || || || 25.9
 
|-
 
|-
 
! Krampl Werner
 
! Krampl Werner
| 4.5 || 1 || 5 || || 5 || || 4.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
|4.5|| 1 || 5 || || 5 || ||4.5|| 1 || 2 ||0.5|| 2 || 1 ||3.5|| 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || || || || {{Red|40}}
 
|-
 
|-
 
! Sedláček Jakub
 
! Sedláček Jakub
| - || || 4.5 || || 2.5 || || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| - || ||4.5|| ||2.5|| || 2 || || 2 || || - || || - || || 2 || || - || || 3 || || || || 16
 
|-
 
|-
 
! Sedláček Peter
 
! Sedláček Peter
| 4.5 || || 4.5 || || 4.5 || || 3.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
|4.5|| ||4.5|| ||4.5|| ||3.5|| ||2.5|| || - || || - || || 5 || || - || || 5 || || || || 29.5
 
|-
 
|-
 
! Sklenčár Viktor
 
! Sklenčár Viktor
| 5 || 1 || 2.5 || || 3.5 || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 5 || 1 ||2.5|| 1 ||3.5|| 1 || 5 || 1 || 3 || || 1 || 1 || 3 || 1 || 2 || 1 || 5 || 1 || 5 || 2 || || || {{Red|40}}
|-
+
! Šišková Patrícia
+
| - || || - || || 4 || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
 
|-
 
|-
 
! Šiškovič Joachim
 
! Šiškovič Joachim
| - || || 4.5 || || - || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| - || ||4.5|| 1 || - || || 5 || ||3.5|| || 3 || ||4.5|| 1 || 1 || || 4 || || 3 || || || || 30.5
|-
+
! Štefanisko Jozef
+
| - || || 5 || || - || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
 
|-
 
|-
 
! Šuník Martin
 
! Šuník Martin
| - || 1 || 5 || || - || || 4.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| - || 1 || 5 || 1 || - || 1 ||4.5|| 1 || 5 || || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || || 5 || || || || {{Red|40}}
 
|-
 
|-
 
! Tóthová Gabriela
 
! Tóthová Gabriela
| 1 || 0 ||4 || || 2 || || 3.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 1 || 0 ||4 || 1 || 2 || 1 ||3.5||0.5|| 2 || || 1 ||0.5|| 1 || || 1 || ||3.5|| || 3 || || || || 23
 +
<!--
 +
|-
 +
! Šišková Patrícia
 +
| - || || - || || 4 || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 4
 +
|-
 +
! Štefanisko Jozef
 +
| - || || 5 || || - || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
-->
 
|}
 
|}
  

Verzia zo dňa a času 05:44, 10. máj 2013

cvičenia pre 1iai2aktuálna nepovinná domáca úloha

5. ndú z 15.3.2013


 • konštruktor (alebo funkcia, ktorá vráti koreň stromu) pre aritmetický strom, ktorý ako parameter dostáva string so zápisom aritmetického stromu v prefixe oddelený medzerami a vytvorí tento strom
'+ * 4 5 - 712 9'
zrejme budeme musieť použiť rekurziu
čísla môžu byť aj viacciferné
napr.
Astrom := Vytvor('+ * 4 5 - 7 9');


bodovanie

1 d1 2 d2 3 d3 4 d4 5 d5 6 d6 7 d7 8 d8 9 d9 10 d10 11 d11
Belica Martin 2 1 4.5 1 5 1 4.5 1 3 4 1 3.5 2 2 5 0.5 5 40
Bucha Samuel 0.5 0.5 0.5 4 2 2 - 2 2 1.5 1 15.5
Dobiáš Dominik 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 4 - 2 3.5 3 38.5
Hanzlík Roman - - 1 1 2 1 2 - - 3 10
Hervay Ákos - - 3.5 2.5 3.5 0.5 3 - 2 1 4.5 20.5
Jankovič Erik - 4.5 1 - 0.5 1 3.5 - 5 1 4.5 1 5 4.5 31.5
Knechta Dominik 3 4.5 4 0.5 - 1 2 2 1.5 2 20
Kováč Matúš 5 4.9 1 1 3 1 2.5 2 4.5 3 25.9
Krampl Werner 4.5 1 5 5 4.5 1 2 0.5 2 1 3.5 1 5 1 5 1 5 40
Sedláček Jakub - 4.5 2.5 2 2 - - 2 - 3 16
Sedláček Peter 4.5 4.5 4.5 3.5 2.5 - - 5 - 5 29.5
Sklenčár Viktor 5 1 2.5 1 3.5 1 5 1 3 1 1 3 1 2 1 5 1 5 2 40
Šiškovič Joachim - 4.5 1 - 5 3.5 3 4.5 1 1 4 3 30.5
Šuník Martin - 1 5 1 - 1 4.5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 5 40
Tóthová Gabriela 1 0 4 1 2 1 3.5 0.5 2 1 0.5 1 1 3.5 3 23


predchádzajúce nepovinné domáce úlohy

1. ndú z 15.2.2013


 • napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru studenti.txt, tento súbor obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer
 • treba to prečítať do záznamu:
type
 TStudent = record
  Meno: string[15];
  Rocnik: Byte;
  Priemer: Real;
 end;
 • každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 • v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 • NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)2. ndú z 22.2.2013


 • napíšte procedúru VyhodDuplikaty, ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
 • napr. zo zoznamu
1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 -> 
 • spraví zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 3. ndú z 1.3.2013


 • Vytvorte triedu TSlovnik, ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. slovnik.txt) zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.
pes dog
macka cat
... 
 • trieda TSlovnik je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
TVrchol = class
 Slov, Angl: string;
 Next: TVrchol;
 ...
end;
 
TSlovnik = class
 Z: Tvrchol;
 constructor Create(Subor: string);
 procedure Vloz(S, A: string);   // vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov
 ...
end;4. ndú z 8.3.2013


 • vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20
 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)
Aktualizované: 20.2.2013