1iai2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 7: Riadok 7:
  
  
{{Podnadpis1|4. ndú z 8.3.2013}}
+
{{Podnadpis1|5. ndú z 15.3.2013}}
  
* vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20
+
* konštruktor (alebo funkcia, ktorá vráti koreň stromu) pre aritmetický strom, ktorý ako parameter dostáva '''string''' so zápisom aritmetického stromu v prefixe oddelený medzerami a vytvorí tento strom
:* klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)
+
'+ * 4 5 - 712 9'
 +
: zrejme budeme musieť použiť rekurziu
 +
: čísla môžu byť aj viacciferné
 +
: napr.
 +
Astrom := Vytvor('+ * 4 5 - 7 9');
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->
Riadok 90: Riadok 94:
 
  end;
 
  end;
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
{{Podnadpis1|4. ndú z 8.3.2013}}
 +
 +
* vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20
 +
:* klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->

Verzia zo dňa a času 18:15, 19. marec 2013

cvičenia pre 1iai2aktuálna nepovinná domáca úloha

5. ndú z 15.3.2013


 • konštruktor (alebo funkcia, ktorá vráti koreň stromu) pre aritmetický strom, ktorý ako parameter dostáva string so zápisom aritmetického stromu v prefixe oddelený medzerami a vytvorí tento strom
'+ * 4 5 - 712 9'
zrejme budeme musieť použiť rekurziu
čísla môžu byť aj viacciferné
napr.
Astrom := Vytvor('+ * 4 5 - 7 9');


bodovanie

1 d1 2 d2 3 d3 4 d4 5 d5 6 d6 7 d7 8 d8 9 d9 10 d10 11 d11
 ??? 0


predchádzajúce nepovinné domáce úlohy

1. ndú z 15.2.2013


 • napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru studenti.txt, tento súbor obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer
 • treba to prečítať do záznamu:
type
 TStudent = record
  Meno: string[15];
  Rocnik: Byte;
  Priemer: Real;
 end;
 • každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 • v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 • NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)2. ndú z 22.2.2013


 • napíšte procedúru VyhodDuplikaty, ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
 • napr. zo zoznamu
1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 -> 
 • spraví zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 3. ndú z 1.3.2013


 • Vytvorte triedu TSlovnik, ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. slovnik.txt) zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.
pes dog
macka cat
... 
 • trieda TSlovnik je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
TVrchol = class
 Slov, Angl: string;
 Next: TVrchol;
 ...
end;
 
TSlovnik = class
 Z: Tvrchol;
 constructor Create(Subor: string);
 procedure Vloz(S, A: string);   // vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov
 ...
end;4. ndú z 8.3.2013


 • vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20
 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)
Aktualizované: 20.2.2013