1iai1: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 1: Riadok 1:
 +
[http://http://edi.fmph.uniba.sk/~bezakova/vyucba/programko/stromy.zip stromy]
 
<h3>Projekt</h3>
 
<h3>Projekt</h3>
 
Ak už máte zvolenú tému projektu, pošlite mi ju mailom s predmetom '''tema projektu'''.
 
Ak už máte zvolenú tému projektu, pošlite mi ju mailom s predmetom '''tema projektu'''.

Verzia zo dňa a času 08:08, 19. marec 2013

stromy

Projekt

Ak už máte zvolenú tému projektu, pošlite mi ju mailom s predmetom tema projektu.

NDÚ 4 (binárny strom)

Definujte konštruktor triedy Tstrom - Create(Preorder, Inorder: string), ktorý skonštruuje celý strom (vo vrcholoch sú znaky), ktorého parameter Preorder je preorderovský výstup a Inorder je inorderovský výstup. Môžte počítať s tým, že v žiadnom reťazci sa znaky neopakujú.

Na otestovanie vytvorte konzolový program, ktorý od používateľa načíta 2 reťazce, potom skonštruuje strom a vypíšte ho preorderom aj inorderom. Uvedomte si, že program nemôžte testovať na ľubovoľnej kombinácii 2 reťazcov (teda ak si vymyslíte preorder, inorder už nemôže byť ľubovoľná permutácia tých istých znakov, iba niektoré permutácie sú dobré).

Vyriešenú úlohu (stačí pas a lpr súbor) pošlite do 19.3.2013 do 8:00. Úloha je za 1 bod.

Výsledky rozcvičiek

Meno1.2.NDU13.NDU24.NDU35.NDU46.NDU57.NDU68.NDU79.NDU810.NDU911.NDU1012.spolutéma projektu
Benčko Dominik 3,5 5 1 4,5 1 1,5                  16,5  
Bohumel Branislav 5 3 1 2 0,5 1,8 0,5 2                15,8  
Brojo Roman 4,5   1 3,5   4,5   4                17,5  
Burcl Marek 5 3 1 3,7   2,5   0                15,2  
Dúc Jozef 5 3,5 1 4 1 3,5 1 2,5                21,5  
Gerbóc Štefan  1 1 5   2,5 0 0                9,5  
Hoľa Michal 5 3,5 1 2,8 1 4,8 1 1,5                20,6 Malá škola
Hornáčková Barbora 5   1 4 1   1 4                16  
Lamoš Rastislav 4 1 1 5                    11  
Lukáč Dominik 5 4,7   5   4,8   4                23,5 PNS
Masár Branislav 3,5 3,2 1 4 1 3,8 1 0                17,5  
Michalík Eduard 5 4,5 1    5   4                19,5 Zoo
Opial Marián 5 3,2 1 5 1 2,3 1 4                22,5  
Rückschloss Lukáš 5 2,5   4,5   4,5   0                16,5  
Smolíková Katarína 5 5   3,2   3,8   5                22  
Straka Martin  2,5 1   1 1 1 0                6,5  
Stuchlík Martin 3,5 5 1 5 1 5 1 5                26,5  
Šišková Patrícia 5 4,5 1 5 1 2,5 1 0                20  
Šultys Jakub 5 4 1 3,8                    13,8  
Vališová Karin 4 5 1 5 1 4,9 1 2,5                24,4 Dinosaury

Aktualizované: 12. 3. 2013


Staršie NDÚ

NDÚ 3 (spájaný zoznam)

V textovom súbore slovnik.txt je v každom riadku 1 slovenské slovo a jeho anglický predklad - oddelené medzerou. V samostatnom unite definujte triedu TSlovnik (ako spájaný zoznam), ktorá bude slúžiť na prácu so slovníkom. Triedu môžete zadefinovať napr. takto. Vrcholy v zozname stále udržiavajte utriedené podľa anglických slovíčok. Definujte metódy, ktoré umožnia:

  • načítať zoznam z daného textového súboru (meno súboru v parametri).
  • vyhľadať slovenský preklad zadaného anglického slova
  • uložiť slovník do daného textového súboru (meno súboru v parametri)

Na otestovanie metód vytvorte program (stačí konzolový), ktorý

  • načíta slovník zo súboru slovnik.txt
  • načíta (z konzoly) anglické slovo a vypíše jeho slovenský preklad. Ak sa v slovníku nenachádza, vypíše o tom správu.
  • načíta anglické slovo, potom jeho slovenský preklad a dvojicu pridá do slovníka (ak tam ešte nie je)
  • zapíše takto zmenený slovník do súboru novy.txt.

Nepoužívajte žiadne pomocné polia, ani iné ako uvedené súbory.

NDÚ 2 (spájaný zoznam)

Definujte procedúru VyhodDuplikaty, ktorá vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej istej hodnoty. Napr. zoznam 1->4->7->4->5->8->6->7->4->9->5->nil zmení na zoznam 1->4->7->5->8->6->9->nil. Kvôli testovaniu definujte tiež procedúry na načítanie zoznamu z textového súboru, výpis zoznamu a uvoľnenie zoznamu. Nepoužívajte žiadne pomocné polia ani súbory.

NDÚ 1 (údajový prúd)

Zadanie nájdete na stránke s cvičením.