1.Prednaska/Ulohy

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Riešenie úlohy


1. Text vo formulári

Vložte do formulára komponent TLabel - jednoduchý text. V inšpektore objektov mu zmeňte Font na nejaké veľké písmo a nastavte do Caption nejaký text. Po dvojkliknutí na tento komponent vo formulári sa otvorí procedúra Label1Click: sem napíšte príkaz na zmenu farby fontu (Label1.Font.Color) a zmenu textu tohto komponentu (Label1.Caption).

{{{3}}} {{{3}}}

procedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Font.Color := clGreen;
  Label1.Caption := 'I love Lazarus';
end;